Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kādai temperatūrai jābūt dzīvoklī?

Freepik.com

„Mūsu mājā apkure ir pieslēgta, tomēr dzīvoklis joprojām ir ļoti auksts. Esmu dzirdējusi, ka pārvaldnieks devis rīkojumu māju nesildīt virs +19 grādiem, bet manā dzīvoklī termometrs rāda +16. Vai ir vērts sūdzēties? Marianna.”

Ja ir šāda situācija, dzīvokļa īpašniekam jāvēršas pie pārvaldnieka, bet viņam jāveic pasākumi apkures temperatūras palielināšanai.

To nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr. 907 Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un plānveida remontu 25. punkts:

„No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājs nodrošina atbilstošus apkures sistēmas iestatījumus, lai apkures sezonas laikā ikvienā dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā gaisa temperatūra nepārsniedz 19°C, ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā – dzīvokļa īpašnieki nav lēmuši citādi.”

26. punkts. „Ja, izpildot šo noteikumu 25. punktā minētās prasības, kādā no dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupām gaisa temperatūra ir zemāka par 18°C, dzīvojamās mājas pārvaldītājs nepiemēro prasību nodrošināt, lai gaisa temperatūra nepārsniedz 19°C, ja vien dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā – dzīvokļa īpašnieki nav lēmuši citādi.”

Citiem vārdiem – ja atsevišķos mājas dzīvokļos temperatūra noslīd zemāk par +18°C, tad, regulējot siltummezglu, pārvaldniekam vispirms jāpanāk atbilstoša gaisa temperatūra šajās telpās, turklāt temperatūra citos dzīvokļos var pārsniegt noteiktos +19°C.

Numuru arhīvs: spied un lasi!