Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kā pārslēgt līgumu ar Rīgas siltumu?

„Mūs neapmierina pilnvarotās personas (pārvaldnieka) darbs,” raksta lasītāji no Ziepniekkalna. „Kā izvēlēties citu pilnvarotu personu (pārvaldnieku) un pārslēgt līgumu ar Rīgas siltumu, lai māja nepaliktu bez karstā ūdens un siltuma?”

Atbildi sagatavoja Rīgas siltuma klientu apkalpošanas speciālisti:

– Ja dzīvokļu īpašnieki vēlas mainīt pilnvaroto personu (pārvaldnieku), saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu dzīvokļu īpašnieki, sasaucot kopsapulci vai aptaujas veidā var pieņemt šādu lēmumu. Lai lēmums būtu spēkā, par pieņemto lēmumu jānobalso dzīvokļu īpašnieku vairākumam (50% +1 balss).

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10. panta otrā daļa noteic: „Dzīvojamās mājas īpašnieks uzdod pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, rakstveidā noslēdzot ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu (turpmāk – pārvaldīšanas līgums). Dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanas līgumu slēdz saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kas pieņemts likumā par dzīvokļa īpašumu noteiktajā kārtībā.”

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2. panta otrās daļas noteikto, dzīvokļu īpašnieki pilnvaro vienu personu, kas var būt arī pārvaldnieks, pakalpojuma līguma noslēgšanai. Pilnvarotā persona slēdz līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) vārdā par pakalpojuma sniegšanu visai mājai.

Numuru arhīvs: spied un lasi!