Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Tas nav vienkāršs process!”

Freepik.com

Augusts ir pēdējais mēnesis, kad drīkst veikt radiatoru nomaiņu

Vasara ir ne tikai atpūtas laiks, bet arī vienīgais brīdis, lai savlaicīgi gatavotos rudens/ziemas sezonai – veikt radiatoru un vannas istabas dvieļu žāvētāju nomaiņu. Kā pareizi organizēt siltumelementu nomaiņu, lai netraucētu visas mājas apkures sistēmu un sāktu apkures sezonu bez liekām ķibelēm?

Radiatoru (konvektoru) nomaiņa

Jauna radiatora (konvektora) iegāde un tā uzstādīšana nav tik vienkāršs process, kā tas sākumā varētu šķist, jo vispirms jāveic nepieciešamās jaudas parametru aprēķins un jāizvēlas pareizā tipa radiatori (konvektori) – skaidro uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks speciālisti.

Vispirms jāizstrādā tehniskā dokumentācija pie sertificēta siltumapgādes projektēšanas speciālista pēc jūsu izvēles, veicot dzīvokļa siltuma zuduma aprēķinu. Uz tā pamata izvēlas jauno sildķermeņu izmēru, tipu un pieslēguma shēmu.

Projektā jābūt norādītiem ne tikai radiatoru (konvektoru) tehniskajiem parametriem, bet arī jāparedz ēkā esošās siltumapgādes sistēmas izmaiņas, to starpā hidrauliskā režīma izmaiņu aprēķins.

Tehniskās dokumentācijas izstrāde garantē ne tikai tehniski pareizu sildķermeņu nomaiņu, lai tie neietekmētu turpmāku apkures sistēmas funkcionēšanu, bet arī ļauj veikt precīzāku aprēķinu, lai ekonomija uz sildķermeņu nomaiņu būtu lielāka. Izstrādātā tehniskā dokumentācija ir jāsaskaņo ar savu namu pārvaldi. Piemēram, SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) klientiem saskaņošana ir nepieciešama ar iecirkņa siltumiekārtu inženieri, iesniedzot dokumentāciju divos eksemplāros. Pēc saskaņošanas ir nepieciešams veikt apkures sistēmas attiecīgo stāvvadu drenāžu (iztukšošanu). Pēc radiatora (konvektora) nomaiņas pabeigšanas apkures sistēma jāatjauno – tā jāpiepilda, jāatgaiso, jāveic hidrauliskā pārbaude, jānobalansē.

Var sabojāt apkures sistēmu

Ja tiek veikta patvaļīga, nesaskaņota radiatoru (konvektoru) maiņa, tad var sabojāt apkures sistēmu visai mājai. Lai izvairītos no iespējamas problēmsituācijas izraisīšanas, radiatoru (konvektoru) maiņu uzticiet veikt sertificētam speciālistam vai uzņēmumam. Pirms remontdarbu sākšanas dzīvokļa īpašniekam vai izvēlētājam pakalpojuma sniedzējam nepieciešams vienoties ar pārvaldnieku par centrālapkures sistēmas drenāžu (iztukšošanu) jeb ūdens izlaišanu no attiecīgā stāvvada sildķermeņa nomaiņas laikā.

Lai pieteiktu šo maksas pakalpojumu, Rīgas namu pārvaldnieka klientiem jāzvana uz informatīvo tālruni 8900 darbadienās no plkst. 8.00 līdz 20.00. Pakalpojuma izpildi nodrošina PS Siltumserviss Rīga, ar ko jāsazinās pēc remontdarbu pabeigšanas, lai veiktu apkures sistēmas hidraulisko pārbaudi, uzpildīšanu un atgaisošanu. RNP radiatoru (konvektoru) nomaiņas pakalpojumu nepiedāvā.

Ņemiet vērā, ka radiatoru nomaiņu var veikt tikai pēc apkures sezonas pārtraukšanas līdz 1. septembrim, iepriekš saskaņojot tehnisko dokumentāciju ar pārvaldnieku.

Dvieļu žāvētāju nomaiņa

Var šķist, ka dvieļu žāvētāja nomaiņa nav nekas īpaši sarežģīts, tomēr jāņem vērā būtiskas lietas, lai neietekmētu karstā ūdens vai apkures sistēmu.

Ja dvieļu žāvētāju nomaina pret līdzīgu, ar identisku izvietojumu, tad pietiek ar iesniegumu, ko dzīvokļa īpašnieks iesniedz pārvaldniekam, garantējot, ka dvieļu žāvētāja diametrs netiks samazināts un izvietojums netiks mainīts. Iesniegumā dzīvokļa īpašnieks arī norāda, ka ūdens noplūdes vai traucējumu gadījumā trūkumi tiks novērsti triju dienu laikā. Toties, ja tiek veikta pārbūve, piemēram, dvieļu žāvētājs tiek pārvietots uz pretējo sienu, tam tiek mainīts pieslēgums, dvieļu žāvētājs tiek demontēts, nepieciešams izstrādāt projektu un saskaņot to ar pārvaldnieku tieši tāpat kā mainot radiatoru.

Ja izlemjat demontēt dvieļu žāvētāju, tad ziniet, ka šī sildķermeņa neesamība jūsu dzīvokļa īpašumā neatbrīvo no maksājuma par karstā ūdens cirkulāciju. Atbilstoši metodikai, ko izmanto patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanai, Rīgas domes 2010. gada 24. augusta instrukcijas Nr. 9 „Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība” 11. punkts noteic, ka par karstā ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas daudzumu patērētājs maksā arī gadījumos, ja īpašums atslēgts no mājas kopējās karstā ūdens piegādes sistēmas, kā arī tad, ja patērētājs atrodas prombūtnē vai karstā ūdens patēriņš īpašumā norēķina periodā ir vienāds ar nulli.

Kāpēc ir jāsaskaņo?

Nomainot uz neatbilstošas jaudas radiatoru (konvektoru), nekā siltumsistēmai paredzētais, tas var iespaidot apkures sistēmu visā mājā, bet nepareiza dvieļu žāvētāja uzstādīšana var ietekmēt karstā ūdens piegādi, apkures sezonā – arī apkuri. Ja radiators (konvektors) ir patvaļīgi nomainīts, dzīvokļa īpašniekam var likt nomainīt radiatorus (konvektorus) uz piemērotas jaudas sildķermeņiem.

Ikvienam dzīvokļa īpašniekam jāatceras, ka Dzīvokļa īpašuma likuma 4. pants noteic, ka kopīpašumā esošajā daļā ietilpst atsevišķo dzīvojamo māju apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas un citi ar atsevišķās dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistīti funkcionāli nedalāmi elementi, kas nepieder pie atsevišķā īpašuma (tajā skaitā atsevišķā īpašuma robežās esošie sildelementi, ja to funkcionālā darbība ir atkarīga no kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām). Tas nozīmē, ka radiatori (konvektori) un dvieļu žāvētāji dzīvokļa īpašumā (arī tajos, kas ir privatizēti) ir daļa no kopējās mājas siltuma sistēmas, nevis katra dzīvokļa īpašnieka īpašums. Mainot radiatorus (konvektorus) par savu naudu, dzīvokļa īpašnieks labprātīgi investē kopīpašumā. Ja īpašnieks dzīvokli pārdod vai ir spiests to atstāt, viņam nav tiesību demontēt par savu naudu uzstādītos radiatorus (konvektorus).

Maksas pakalpojumi, šajā gadījumā – karstā ūdens piegādes pārtraukšana un apkures sistēmas iztukšošana, tiek veikti rindas kārtībā, tādēļ labāk nepieciešamos remontdarbus neatstāt uz pēdējo brīdi.

Numuru arhīvs: spied un lasi!