Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Būs izmaiņas atkritumu apsaimniekošanā

Patlaban tiek gatavoti grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā, kurus dome plāno skatīt septembra sākumā.

Šie grozījumi galvenokārt ir nepieciešami, lai nodrošinātu iedzīvotājiem vēl pieejamāku atkritumu šķirošanu, kā arī nostiprinātu visu pušu atbildību un pienākumus atkritumu apsaimniekošanā – skaidro grozījumu autori.

Izmaiņas paredz, ka daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem būs jāizvieto iepakojuma un makulatūras konteineri pie mājām, kurās ir vairāk nekā pieci dzīvokļi un pie kurām jau ir izvietoti sadzīves atkritumu konteineri, kā arī jāizvieto konteineri stiklam pie mājām, kurās ir vairāk nekā desmit dzīvokļi un pie kurām jau ir izvietoti sadzīves atkritumu konteineri.

Tāpat daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem regulāri (ne retāk kā divas reizes gadā) jāinformē iedzīvotāji par pareizu atkritumu dalītu vākšanu un apsaimniekošanu, kā arī jānodrošina liela izmēra atkritumu un mājsaimniecībā radušos būvniecības atkritumu izvešana, par šo atkritumu savākšanu vienojoties atsevišķi un informējot mājas iedzīvotājus par izvešanas kārtību, nepieļaujot to uzkrāšanos tam neparedzētās vietās, to starpā pie atkritumu konteineriem.

Grozījumos arī plānots noteikt, ka atkritumu apsaimniekotājiem pēc atkritumu konteineru iztukšošanas jāaizver vāks un jānovieto atkritumu konteineri to vietā, jānodrošina atkritumu konteineru novietošanas vietu sakopšana pēc atkritumu savākšanas.

Sezonāla rakstura īpašumu īpašniekiem jāslēdz līgums par nekustamā īpašuma visu sezonālās lietošanas laiku – no 1. maija līdz 30. septembrim.

Numuru arhīvs: spied un lasi!