Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Normunds Talcis: „Sodu pagaidām nebūs”

Unsplash.com

Rīdzinieku parādi par siltumu ir sasnieguši 14,5 miljonus eiro. Kā tas ietekmēs jauno apkures sezonu?

No 1. augusta uzņēmums Rīgas siltums trešo reizi pēdējā pusgada laikā samazinājis siltumenerģijas tarifu. Vasaras pēdējā mēnesī galvaspilsētas iedzīvotāji saņem siltumu par EUR 40,46 MWh (bez PVN), tas nozīmē, ka kopš 1. janvāra siltumtīklu pakalpojumi ir lētāki par 22%. Kas notiks ar rīdzinieku parādiem par apkuri, un kāds būs tarifs tuvāko mēnešu laikā?

Rīgas siltuma valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis atzīst, ka samazināt tarifus uzņēmumam ļauj zemās gāzes cenas. Iespējams, ka jau tuvākajās dienās Rīgas siltums paziņos par kārtējo tarifu samazinājumu – jau ceturto gada laikā. „Tiešām, samazinājums būs, bet vairs ne tik radikāls kā 1. augustā,” brīdina N. Talcis.

– Talča kungs, iedzīvotāju parādi par apkuri vienmēr zināmā mērā ir bijuši tādi kā valsts ekonomiskās situācijas rādītāji. Kāda izskatās šī vasara?

– Koronavīrusa pandēmijas ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju atstāja zināmu iespaidu, kaut arī to nevar saukt par lielu. Jūlija beigās Rīgas iedzīvotāju parādi par siltumu bija 14,5 miljoni eiro. Salīdzinājumam teikšu, ka parādu summa ir aptuveni 2,8% no mūsu kopējās izrakstīto rēķinu summas. Šajā sezonā iedzīvotāju parādi ir par 0,2% lielāki nekā gadu iepriekš. Es varu teikt, ka mums ar rēķinu apmaksu ir apmēram tāda pati situācija, kāda tā bija pagājušajā gadā.

■ ■ ■

– Vai es pareizi saprotu, ka Rīgas iedzīvotājiem ir jāsamaksā visi siltumenerģijas parādi līdz nākamās apkures sezonas sākumam, citādi viņu mājās netiks pieslēgta apkure?

– Jā, tādēļ mēs lūdzam apsaimniekotājus strādāt ar iedzīvotājiem, bet iedzīvotājus – apmaksāt savus rēķinus. Latvija sekmīgi tiek galā ar koronavīrusu, mūsu valstī nav dziļas krīzes pazīmju, nav arī iemesla vilcināties ar rēķinu apmaksu. Katram gadījumam es vienmēr iesaku iedzīvotājiem pieņemt lēmumu par atsevišķa uzkrājuma fonda izveidi krīzes situācijām. Ja ir iespējams, no šī fonda var uz laiku aizņemties naudu kopīgu rēķinu apmaksai par siltumu pirms apkures sezonas sākuma.

– Visi eksperti uzskata, ka pārvaldnieks nav tiesīgs apmaksāt atsevišķu iedzīvotāju parādus no mājas kopējā remonta fonda.

– Segt kaimiņu parādus, pat uz laiku, no remonta fonda nav atļauts, un tas nebūtu pareizs risinājums, taču likums atļauj mājā organizēt papildu fondu, no kura īslaicīgi aizņemties līdzekļus nepatikšanās nonākušam īpašniekam un savlaicīgi apmaksāt parādus par siltumu. Problēmu risināšanai ir dažādas pieejas. Atsevišķi pārvaldnieki palīdz iedzīvotājiem izveidot papildu fondu, savukārt citi agresīvi pieprasa parādu apmaksu ar tiesas spriedumu palīdzību. 

– Vai jūs šogad izsūtīsiet dzīvokļu īpašniekiem brīdinājumus par kopējo konkrētās mājas parādu par saņemto siltumenerģiju?

– Jā, ja mājai ir uzkrāts kopīgs parāds par siltumenerģiju, vispirms mēs izsūtām brīdinājumu mājas pārvaldniekam. Ja viņš nereaģē, tad mēs informējam pašus dzīvokļu īpašniekus. Sākumā iedzīvotāji negatīvi reaģēja uz mūsu vēstulēm, bet tagad sāk saprast, ka informācija tiek sūtīta viņu pašu labā.

■ ■ ■

– Ārkārtējās situācijas laikā Rīgas komunālo pakalpojumu piegādātāji ir atteikušies no naudas soda piemērošanas par maksājumu kavējumiem. Vai jūs sāksiet atkal sodīt nemaksātājus?

– Mēs jau no šī gada 1. aprīļa nepiemērojam soda sankcijas pret parādniekiem. Kamēr mēs vērojam, kā attīstās situācija, atjaunot soda naudas netiek plānots.

– Kāda ir šo soda sankciju jēga?

– Tas ir instruments patērētāju disciplinēšanai, bet mums tas garantē maksājumu stabilitāti. Tas ir svarīgi, jo līdz nākamās apkures sezonas sākumam uzņēmumam Rīgas siltums ir nepieciešami līdzekļi gāzes un šķeldas iepirkšanai.

■ ■ ■

– Zināms, ka starp jūsu uzņēmumu un lielāko namu apsaimniekotāju Rīgas namu pārvaldnieks pastāv ilgstošs strīds par piegādātās siltumenerģijas apmaksas termiņiem. Kas tas ir par strīdu?

– Šīs nesaskaņas ir saistītas ar to, ka Rīgas siltuma un Rīgas namu pārvaldnieka līgums nav sinhronizēts ar līgumiem, kurus Rīgas namu pārvaldnieks noslēdzis ar dzīvokļu īpašniekiem. Viss ir ļoti vienkārši: mums ir tiesības pieprasīt, lai pārvaldnieks pārskaita naudu par pagājušajā mēnesī piegādāto siltumenerģiju līdz kārtējā mēneša 20. datumam, bet pats pārvaldnieks līgumā paredz iedzīvotājiem iespēju norēķināties līdz kārtējā mēneša 30. datumam. Ir skaidrs, ka šādā shēmā līdzekļi var nonākt pie mums tikai ar kavējumu, kas potenciāli izraisa soda naudas piemērošanu par maksājuma kavējumu.

– Kāpēc Rīgas siltums nevar piekāpties pārvaldniekam un ļaut norēķināties līdz 30. datumam? 

– Tas nav iespējams, jo klienta pienākums norēķināties par saņemto siltumenerģiju līdz kārtējā mēneša 20. datumam ir paredzēts Ministru kabineta noteikumos, un šie noteikumi ir vienādi visā valstī.

– Kas būtu jāizdara, lai sinhronizētu Rīgas siltuma līgumattiecības ar lielāko municipālo apsaimniekotāju valstī?

– Domāju, ka varētu veikt izmaiņas Rīgas domes saistošajos noteikumos, kuros dzīvokļu īpašniekiem noteikt par pienākumu samaksāt ikmēneša rēķinus par dzīvokli un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem nevis līdz mēneša 30., bet gan kārtējā mēneša 20. datumam.

– Kas no tā mainītos?

– Ieguvēji būtu iedzīvotāji, jo viņiem nebūtu jāmaksā soda nauda par 10 dienām. 

– Vai šo sodu nemaksā pārvaldnieks?

– Nē, parastā situācijā par visu maksā iedzīvotāji, bet tagad sakarā ar koronavīrusa pandēmiju Rīgas siltums īslaicīgi ir atteicies no soda sankciju piemērošanas par maksājumu kavējumiem.

■ ■ ■

– Pirms diviem gadiem Rīgas siltums zaudēja konkursā par siltumtīklu apkalpošanas tiesībām uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks apkalpotajās mājās. Jūs mēģinājāt to apstrīdēt un šovasar vērsāties Augstākajā tiesā, kas noraidīja jūsu kasācijas prasību. Ko darīsiet tālāk?

– Jā, mēs zaudējām tiesu, un jūs jautājat, kas notiks tālāk? Nekas nenotiks. Mēs gatavosimies nākamajam Rīgas namu pārvaldnieka konkursam par siltumtīklu apkalpošanas tiesībām uzņēmuma apsaimniekotajās mājās. Vienīgais, ko mēs nezinām, – kad šis konkurss notiks...

– Vai jūs spēsiet šādā konkursā pretendēt? Esat zaudējuši daudz darbinieku ar ilggadēju pieredzi siltumtīklu apkalpošanā.

– Šim apgalvojumam es nepiekrītu. Tieši pretēji – daudzus darbiniekus esam saglabājuši, jo apkalpojam citu pārvaldnieku apsaimniekoto māju iekšējos siltumtīklus, turklāt klientu skaits visu laiku palielinās. Mēs pat paplašinājām savu piedāvājumu un tagad apkalpojam ne tikai apkures un karstā ūdensapgādes, bet arī aukstā ūdensapgādes sistēmas. Mūsu klienti ir biedrības un kooperatīvi, kas apsaimnieko jaunbūves.

■ ■ ■

– Ko vēl Rīgas siltums dara, lai samazinātu apkures tarifu?

– Patlaban mēs pārbūvējam katlumāju Daugavgrīvā un būvējam jaunu katlumāju Imantā, kas tiks kurināta ar šķeldu. Sakarā ar koronavīrusa ieviestajām korekcijām plānos, šo projektu pabeigšana ir aizkavējusies no augusta uz oktobri. Šo katlumāju iedarbināšana varētu izraisīt potenciālu kopējā apkures tarifa samazināšanos. Vienīgais – 2021. gadā mēs vairs nesaņemsim valsts atbalstu obligātās iepirkuma komponentes (OIK) ietvaros, kas varētu paaugstināt tarifu par aptuveni 6%. Es ceru, ka jaunu zaļo katlumāju iedarbināšana mums ļaus noturēt tarifu iepriekšējā līmenī.

Numuru arhīvs: spied un lasi!