Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Cik grādiem ir jābūt dzīvoklī?

Latvijas iedzīvotāji bieži jautā, kādai temperatūrai ir jābūt dzīvojamās telpās apkures sezonas laikā. Patiesi, dažas mājas pārvaldnieks silda tā, ka dzīvoklī var staigāt vasaras drēbēs, citviet vairāk par 15–16° nemēdz būt. Ko šajā gadījumā saka likums? 

Atbild Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja Ingrīda Mutjanko:

– Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 340 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 „Dzīvojamās ēkas”” ir noteiktas prasības, kas jāievēro, projektējot jaunbūvējamas, atjaunojamas un pārbūvējamas dzīvojamās ēkas.

Turklāt dzīvokļa stūra telpā temperatūrai jābūt par 2°C augstākai, nekā norādīts tabulā.

Savukārt par iepriekš būvētām ēkām īpaši noteikumi nav pieņemti. To pārvaldniekiem, ja viņi strādā godprātīgi, arī vajadzētu ievērot jaunbūvējamo māju normatīvus.

Ieteikumi, nevis prasības

– Ko darīt, ja pārvaldnieks nenodrošina būvnormatīvos noteikto iekštelpu gaisa temperatūru apkures sezonā?

– Jums jāsaprot, ka tie ir ieteikumi. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu pašiem dzīvokļu īpašniekiem ir jālemj, kāda temperatūra tiks uzturēta dzīvokļos. Īpašnieki arī lemj, kad viņu mājā sāksies apkures sezona. Par jebkuru lēmumu kopsapulcē ir jānobalso vairāk nekā 50% dzīvokļu īpašnieku. Normatīvi pieļaujamo minimālo rādītāju nosaka tikai karstajam ūdenim. Tā temperatūrai izejā no siltummaiņa jābūt ne zemākai par +55°C. Optimālā gaisa temperatūra telpās ir 22–24°C. Jāņem vērā, ka mūsu siltumtrases ir novecojušas, caurules ir aizsērējušas un siltumnesējs daudzu māju iekšējās sistēmās cirkulē nevienmērīgi, tādēļ bieži stūra dzīvokļos, arī pirmajā un pēdējā stāvā esošajos dzīvokļos ir vēsāks. Par to ir jāziņo pārvaldniekam, kam ir jāveic iekšējās sistēmas balansēšana.

– Kas notiek, ja iedzīvotāji nerīko kopsapulci un nelemj par apkures sezonas uzsākšanu un gaisa temperatūru dzīvokļos?

– Parasti siltummezgls tiek programmēts tā, lai iekštelpu temperatūra būtu 19–20°C. Tās paaugstināšana vai pazemināšana ir atkarīga no dzīvokļu īpašnieku sūdzībām un lēmumiem.

Numuru arhīvs: spied un lasi!