Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai Rīgā dzert ūdeni no krāna ir droši?

Pašvaldības uzņēmums Rīgas ūdens 24 stundas diennaktī nodrošina no 96 līdz 115 kubikmetriem dzeramā ūdens – viss ir atkarīgs no patēriņa, kurš, kā izrādās, samazinās vasaras mēnešos. Vidēji ikviens galvaspilsētas iedzīvotājs dienā izlieto aptuveni 110 litrus dzeramā ūdens.

Vai krāna ūdens ir tik kvalitatīvs un veselībai nekaitīgs, ka to var droši lietot?

Kvalitāte dzeramajam ūdenim, kas rīdziniekiem tiek piegādāts ūdensapgādes tīklā, tiek pārbaudīta regulāri. Pārbaužu plāni un regularitāte ir saskaņoti ar Veselības inspekciju.

Rīgas ūdens pastāvīgi kontrolē dzeramā ūdens kvalitāti Apvienotā ūdens kvalitātes kontroles laboratorijā (AŪKKL), paraugi tiek ņemti no pazemes ūdensieguves Baltezers–Zaķumuiža un virszemes stacijas Daugava, kā arī sešās vietās no pilsētas vienotā ūdensapgādes tīkla.

Pašlaik Rīgas ūdens sagatavotā dzeramā ūdens kvalitāte pilnībā atbilst MK 14.11.2017. noteikumiem Nr.671 Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība.

Tas tikai vēlreiz apstiprina pārliecību, ka Rīgā ūdeni no krāna var dzert droši un bez aizspriedumiem. Laboratorijā ūdeni testē gan pēc organoleptiskajiem, gan ķīmiskajiem un mikrobioloģiskajiem parametriem. Organoleptiskā pārbaude ietver tādas estētiskas vērtības kā aromāts, garša, krāsa un dzidrība. Ūdenim jābūt dzidram, bez nepatīkamas smakas, piegaršām un krāsām. Ūdens paraugos tiek noteikta elektrovadītspēja un citi mērījumi, kas norāda uz vielu daudzumu ūdens paraugā. Mikrobioloģiskais tests nosaka mikroorganismu klātbūtni, piemēram, pierāda, ka ūdenī nav zarnu nūjiņu vai citu patogēnu.

Ar speciālu aparatūru tiek kontrolēts pH līmenis, kuram jābūt robežās no 6,5 līdz 9,5. Ja ūdens skābums ir augstāks, tas var ietekmēt metāla cauruļu korodēšanu.

Interesanti, ka ar titrēšanas metodi tiek noteikta arī ūdens cietība. Rīgas ūdensapgādes sistēmā cietība ir robežās no1,5 līdz 2,0 mmol/l, kas skaitās mēreni ciets ūdens. Cilvēki tomēr bieži pārdzīvo, ka cietā ūdens dēļ ātri nolietojoties sadzīves tehnika.

Zināšanai – cietību izraisa ūdenī esošie mikroelementi kalcijs un magnijs, kas ir cilvēka organisma funkcionēšanai būtiski nepieciešami.

Ūdenim ir jābūt dzidram, bez garšas vai smakas. Ja pārbaudes laikā tiek konstatētas novirzes no normas, tad maksimāli īsā laikā tiek veiktas atkārtotas analīzes un, ja tiek noteikta problēmas izcelsmes vieta, uz turieni nekavējoties dodas tehniskais dienests, kurš veic konkrētā ūdens ieguves vietas dezinfekciju un skalošanu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!