Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Jelgavā tagad vieglāk pieslēgties kanalizācijai

Februāra sākumā Jelgavas dome apstiprinājusi saistošos noteikumus „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, paredzot atvieglotus nosacījumus līdzfinansējuma kanalizācijas pieslēguma izbūvei saņemšanai.

Iepriekš privātmājas īpašniekam, kurš kanalizācijas pieslēgumu izbūvēja pats, finansējums tika piešķirts materiālu iegādei, tāpēc vajadzēja iesniegt apliecinošus dokumentus jeb pirkuma čekus, ka līdzekļi izlietoti tieši šim mērķim, lai varētu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. Lai šo sistēmu padarītu vienkāršāku, pagājušajā gadā veicot tirgus izpēti, noteiktas vidējās izmaksas par viena metra izbūvi. Tas nozīmē, ka mājas īpašniekam vairs nevajadzēs iesniegt pirkumu čekus.

Jaunie noteikumi paredz – ja vienģimenes dzīvojamās mājas īpašnieks kanalizācijas pieslēguma izbūvi pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkla atzara zemes īpašuma robežās veiks pats, no pašvaldības varēs saņemt līdzfinansējumu 15 eiro apmērā par viena kanalizācijas tīkla metra izbūvi, bet nepārsniedzot 500 eiro par viena pieslēguma izbūvi. Ja privātmājai pieslēgumu būvē būvkomersants saskaņā ar apliecinājuma karti, pieejamais līdzfinansējums paliks tādā pašā apmērā kā līdz šim – līdz 50% no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 1000 eiro par pieslēguma izbūvi.

Daudzdzīvokļu mājām pieejamā līdzfinansējuma apmērs netiks mainīts – ja darbus veic uzņēmums saskaņā ar apliecinājuma karti, iespējams saņemt līdzfinansējumu līdz 75% no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 3750 eiro.

Pašvaldības līdzfinansējumam nevar pieteikties, ja uz pieteikuma iesniegšanas brīdi pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai jau ir izbūvēts vai sākta tā būvniecība.

Datumu, no kura sāksies pieteikumu pieņemšana, izziņos SIA Jelgavas ūdens. Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums kanalizācijas pieslēguma izbūvei pieejams kopš 2016. gada. Līdz šim šo iespēju izmantojušas septiņas daudzdzīvokļu mājas un 59 privātmājas.

Numuru arhīvs: spied un lasi!