Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Nav konkursa – nav remonta

Diemžēl, daudzi Rīgas iedzīvotāji neuzticas namu pārvaldēm. Attiecības kļūst īpaši saspīlētas, kad runa ir par lieliem remonta darbiem. Saskaņā ar likumu tādus dārgus darbus kā jumta maiņa vai siltināšana drīkst veikt tikai firma, kas piedāvājusi visizdevīgākos nosacījumus un uzvarējusi konkursā. Taču iedzīvotāji bieži vien ir pārliecināti, ka konkursi tiek rīkoti tikai skata pēc, bet faktiski namu pārvalde lielos pasūtījumus nodod „saviem cilvēkiem”.

Laiku pa laikam Rīgā klīst valodas par šādu nosodāmu praksi, taču pierādīt korupciju namu pārvaldēs līdz šim nevienam vēl nav izdevies. Šķiet, interešu konfliktu būtu ļoti viegli novērst, ja to māju iemītniekiem, kurās nodibinātas īpašnieku biedrības vai izveidotas iniciatīvas grupas, ļautu pašiem izraudzīties būvfirmu, kam uzticēt lielos remonta darbus. Iedzīvotāji taču nav paši sev ienaidnieki! Reizēm viņi spēj pat daudz labāk nekā namu pārvalde izraudzīties darbu izpildītāju, veikt cenu aptauju, vienoties par atlaidēm. Taču izrādās, ka likums atkal nav īpašnieku pusē.

Decembra vidū namu pārvalde Kurzemes namu apsaimniekotājs vērsās Valsts iepirkumu uzraudzības birojā ar jautājumu, vai iedzīvotāji drīkst izraudzīties remontētājus pēc saviem ieskatiem, bez apnicīgiem konkursiem apsaimniekotāja kontrolē? Ierēdņi, ilgi nedomājot, atbildēja: „Ja namu pārvalde ir savākusi no iedzīvotājiem naudu un plāno pasūtīt mājas remontu, būvfirmu drīkst meklēt tikai konkursa kārtībā”.

Tātad 2009. gadā viss paliks pa vecam: namu pārvaldes rīkos konkursus par lieliem namu labiekārtošanas darbiem, bet mēs mocīsimies aizdomās par subjektīvismu un kukuļošanu. Lai kaut mazliet noregulētu mūžīgo konfliktu starp apkalpojošajām organizācijām un iedzīvotājiem, Iepirkumu uzraudzības birojs iesaka apsaimniekotājiem „iekļaut īpašnieku biedrību pārstāvjus to personu skaitā, kuras ir pilnvarotas piedalīties iepirkuma procedūrā”.

Numuru arhīvs: spied un lasi!