Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kā glābt 300 latu?

„Tā nu ir sanācis, ka privatizētajā trīsistabu dzīvoklī tagad mājoju viens pats. Nestrādāju, esmu pensionārs. Skaidrs, ka nespēju samaksāt par komunālajiem pakalpojumiem, rēķini pienāk astronomiski! Noslēdzu līgumu ar mākleri, tā apņēmās sameklēt man mazāku dzīvokli. Solīja apmaiņu ar piemaksu. Bet līgumā ir punkts, ka man jāiemaksā drošības nauda – 300 latu.

Ja attiekšos no mākleres pakalpojumiem, drošības nauda būs vējā. Ja atteiksies māklere, drošības naudu saņemšu atpakaļ dubultā apmērā. Izpētīju savu līgumu vēlreiz un sāku šaubīties: var taču gadīties, ka māklere piedāvās man nepiemērotus variantus vai novilcinās apmaiņu. Tad būšu spiests atteikties no viņas pakalpojumiem. Vai tas ir likumīgi, ka māklere tādā gadījumā piesavināsies manu naudiņu?”

Šķiet, ka jūsu līgumā ar mākleri paredzēta nevis drošības nauda, bet rokas nauda. Tas nozīmē, ka, slēdzot līgumu, jūs esat samaksājis noteiktu summu, kas nepieciešama tā izpildei. Samaksājot šādu rokas naudu, līgums skaitās noslēgts! Katra puse var strikti pieprasīt tā izpildi.

Bet pievērsiet uzmanību tam, ka pēc līguma izpildes rokas nauda vai nu atdodama tam, no kā tā saņemta, vai ieskaitāma viņam līguma izpildījumā. Ja jūs ar mākleri savstarpēji vienosieties atcelt līgumu vai arī tā izpildīšana bez jūsu vainas būs kļuvusi neiespējama, tad saskaņā ar Civillikums 1730. pantu rokas nauda jāatdod jums atpakaļ.

Savukārt, ja līgums netiks izpildīts mākleres vainas dēļ, viņai patiešām nāksies jums atmaksāt rokas naudu divkāršā apmērā, ja jūsu vainas dēļ, tad jūs zaudējat tiesības prasīt naudu atpakaļ, turklāt vēl nāksies segt zaudējumus. Šis noteikums piemērojams, ja līdzēji norunājuši, ka, neizpildot vienam no viņiem savu saistību noteiktā termiņā, otrs atsvabinās no savas saistības.

Bet uzklausiet cilvēcisku padomu: aizejiet ar savu līgumu pie laba jurista. Tas nekaitēs.

Atbildes sagatavoja Sv. LISIVŅENKO

Numuru arhīvs: spied un lasi!