Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Lika samaksāt divreiz!

„Ilgus gadus biju dzīvokļa īpašniece, reizi ceturksnī maksāju zemes nodokli, vienmēr steidzu uz kasi un atdevu pēdējo naudiņu. Gada vidū dzīvokli uzdāvināju gados jaunai radiniecei. Pirms dāvinājuma līguma noslēgšanas es kā godīgs vecā kaluma cilvēks nokārtoju visus maksājumus, tai skaitā samaksāju zemes nodokli, lai tik jaunajai saimniecei nevajadzētu maksāt manā vietā. Taču manai radiniecei no jauna izrakstīja nodokļa rēķinu par periodu, par kuru jau biju samaksājusi. Vai tas ir likumīgi?”

Nē, tas nav likumīgi. Šī prasība ir jāapstrīd, pieprasot veikt maksājuma pārrēķinu.

Zemes nodokli aprēķina atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli”. Šā likuma 6. panta 3. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodoklis patiešām maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Tā paša likuma 7. pants nosaka, ka gadījumā, ja īpašuma tiesības pāriet citai personai, iepriekšējam īpašniekam nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas – to pārņem jaunais saimnieks.

Tātad likums neparedz zemes nodokļa dubultu maksāšanu īpašnieka maiņas gadījumā.

Atbildes sagatavoja Sv. LISIVŅENKO

Numuru arhīvs: spied un lasi!