Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai mūsu māju nojauks

„Savu dzīvokli esmu privatizējusi jau sen, bet zeme zem mūsu daudzstāvu nama nav privatizēta. Pašvaldība piedāvā mums zemi steidzami privatizēt un dod tam ne vairāk kā mēnesi laika. Taču ir paklīdušas nepatīkamas baumas, ka mūsu māju paredzēts nojaukt. Ja tā, tad kāpēc mums vajadzētu to zemi privatizēt? Varbūt mājas nojaukšanas gadījumā mēs varētu vismaz cerēt uz pašvaldības dzīvokļiem?”

Spriežot pēc jautājuma, gan jūs, gan jūsu kaimiņi savus dzīvokļus privatizējāt paātrinātā kārtā. Domājams, ka tagad visa jūsu māja ir nodota plānveida privatizācijai, tāpēc arī iedzīvotājiem piedāvāts noformēt zemi savā īpašumā, lai beidzot izdarītu attiecīgos ierakstus Zemesgrāmatas reģistrā.

Ja runājam par mājas iespējamo nojaukšanu, tad, piedodiet, nekādas baumas nevar būt par iemeslu atbildīgu lēmumu pieņemšanai (vai nepieņemšanai) – tāda veida informācija ir jāpārbauda.

Šai nolūkā jums vajadzētu rakstiski vērsties Rīgas pilsētas būvvaldē, kas atrodas Rīgā, Amatu ielā 4, un uzdot dažus tiešus jautājumus: vai patiešām pašvaldība plāno nojaukt jūsu māju, vai ir saņemta attiecīga atļauja un kā paredzēts izvietot dzīvokļu īpašniekus?

Ļoti apšaubāma šķiet iespēja nojaukt māju bez dzīvokļu īpašnieku piekrišanas. Saņemtā atbilde vai nu kliedēs jūsu bažas, vai arī dos iespēju un laiku apstrīdēt domes lēmumu, ja izrādīsies, ka tāds tiešām ir. Pasteidzieties.

Atbildes sagatavoja Sv. LISIVŅENKO

Numuru arhīvs: spied un lasi!