Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kā izliks par parādiem?

„Mājoju privatizētā vienistabas dzīvoklī. Jau ilgāku laiku nevaru iekārtoties darbā, bet tagad krīzes apstākļos nav ne mazāko cerību uzlabot savu materiālo stāvokli. Man ir iekrājies parāds par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem. Vai taisnība, ka par parādiem mani var izlikt no pašam piederošā dzīvokļa?”

Jā, tāda iespēja pastāv. Saskaņā ar likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 12. pantu jums kā dzīvokļa īpašniekam jāsedz nepieciešamie izdevumi, kas saistīti ar dzīvojamās mājas, tās komunikāciju un iekārtu uzturēšanu, ekspluatāciju un remontu, kā arī ar zemes gabala uzturēšanu.

Šos izdevumus nosaka proporcionāli dzīvokļa īpašuma lielumam. Tāpat arī jums jānorēķinās par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.

Likums nosaka, ka parāda gadījumā dzīvokļa īpašumu var atsavināt tiesas ceļā par labu valstij vai pašvaldībai, kuras īpašumā attiecīgā dzīvojamā māja bija līdz privatizācijai, vienlaikus izliekot dzīvokļa īpašnieku, viņa ģimenes locekļus un citas personas, kas dzīvo kopā ar viņu.

Vēl tikai piebildīšu, ka uz dzīvokļa īpašumu var vērst piedziņu sakarā ar maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem, ja dzīvokļa īpašniekam nav citas mantas.

Saskaņā ar tiesas lēmumu un atbilstoši likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 17. pantam par labu valstij vai pašvaldībai atsavinātais dzīvoklis realizējams izsolē par naudu saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”.

Dzīvokļa bijušajam īpašniekam pēc viņa izlikšanas un dzīvokļa pārdošanas tiek izmaksāta dzīvokļa īpašuma realizācijas vērtība, no kuras atskaitīti tiesas izdevumi, realizācijas izdevumi un arī tie zaudējumi, kurus dzīvokļa īpašnieks ir radījis kaimiņiem vai citām personām sakarā ar dzīvokļa izmantošanu.

Ja ar tiesas spriedumu dzīvoklis tiek atsavināts, bet līdzekļu cita mājokļa īrēšanai trūkst, tad jāvēršas Rīgas domes Dzīvokļu sadales komisijā, kura lems par citas dzīvojamās platības ierādīšanu. Pats par sevi saprotams, ka šis jautājums tiks risināts atbilstoši pašvaldības iespējām, bet Rīgā tās nav īpaši lielas...

Atbildes sagatavoja Sv. LISIVŅENKO

Numuru arhīvs: spied un lasi!