Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kā dzīvokli pārvērst par sociālo?

„Esmu vienīgais ģimenes loceklis, kam ir darbs. Manā apgādībā ir sieva, divi bērni un māte. Mums ir maznodrošinātas ģimenes statuss, saņemam dotāciju dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu samaksai. Tomēr veidojas parāds, tas aug un jau ir sasniedzis 565,40 latus. Esmu dzirdējis, ka īrētam pašvaldības dzīvoklim var noteikt sociālā dzīvokļa statusu. Vai tā ir taisnība un kas šai nolūkā jādara?” Jānis, Ķengarags.

Saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem tiesības īrēt sociālo dzīvokli jāapliecina ar izziņām, kas dažādām iedzīvotāju kategorijām ir atšķirīgas:

  • trūcīgai ģimenei tas ir rakstisks sociālās palīdzības dienesta atzinums par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam;
  • sociāli mazaizsargātai ģimenei ar trim vai vairāk nepilngadīgiem bērniem – dzīvesvietas izziņa;
  • ģimenei, kura audzina bērnu invalīdu, – dzīvesvietas izziņa, uzrādot bērna invalīda apliecību;
  • bārenim, kurš nav nodrošināts ar dzīvojamo platību, – bāriņtiesas vai pašvaldības lēmums par bērna ievietošanu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanas iestādē vai aizbildnības nodibināšanu;
  • ģimenei, kurā visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi, – dzīvesvietas izziņa, uzrādot pensionāra vai invalīda apliecības;
  • vientuļam pensionāram bez apgādnieka – dzīvesvietas izziņa;
  • atsevišķi dzīvojošam invalīdam, kuram nav apgādnieka, – dzīvesvietas izziņa, uzrādot invalīda apliecību;
  • politiski represētai personai – dzīvesvietas izziņa, uzrādot represētās personas apliecību.

Sociālā dzīvokļa statusu var noteikt dzīvoklim, kura kopējā platība nepārsniedz 35 kvadrātmetrus, ja tajā dzīvo viens cilvēks. Ja dzīvoklī ir vairāki iemītnieki, attiecīgi rēķina 20 kvadrātmetrus uz pirmo personu un 15 uz katru nākamo. Piemēram, vecākiem, kas audzina trīs bērnus, sociālā dzīvokļa platība var būt līdz 80 kvadrātmetriem.

Sīkāku informāciju var iegūt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas tālruni 80005055.

Numuru arhīvs: spied un lasi!