Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kooperatīva priekšsēdētājam nav taisnība!

123rf.com

„Esmu četru bērnu mamma, un mēs visi pieci esam deklarēti vienā adresē. Mūsu daudzdzīvokļu māju apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku kooperatīvs. Godīgi pastāstīšu, ka pandēmijas laikā es pārcēlos uz laukiem, bet savu dzīvokli izīrēju. 2022. gada februārī bija pienācis dzīvokļa ūdens skaitītāju verifikācijas termiņš. Es nezināju, ka grozījumi likumā man ļauj skaitītājus mainīt arī vēlāk, trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, tāpēc apmaksāju to nomaiņu termiņā.

Pēc tam mana dzīvokļa īrnieks devās uz kooperatīvu, lai iesniegtu skaitītāju nomaiņas aktus, taču kooperatīva priekšsēdētājs atteicās šos aktus pieņemt. Tos varot nodot tikai dzīvokļa īpašnieks.

Ja tā, nosūtīju aktu kopijas no sava elektroniskā pasta. Tā kā nesaņēmu nekādu atbildi, nospriedu, ka viss nokārtojies. Kad atbraucu uz Rīgu, atklāju, ka visus šos mēnešus kooperatīvs man ir aprēķinājis maksu par ūdeni nevis pēc jauno skaitītāju rādījumiem, bet pēc normatīva – 6 kubikmetrus par katru dzīvoklī deklarēto personu. Mūsu ģimenei tie ir 30 kubikmetri ūdens mēnesī!

Piebildīšu, ka visu šo laiku īrnieks akurāti ir iesniedzis jauno skaitītāju rādījumus.

Vai kooperatīva priekšsēdētājam bija tiesības nepieņemt aktus par skaitītāju nomaiņu no īrnieka, neņemt vērā manas nosūtītās kopijas pa e-pastu, bet aprēķināt patēriņu pēc normatīva? Vai es varētu pieprasīt jau aprēķinātās maksas pārrēķinu?

Patiesībā esmu gatava iet uz tiesu, tikai nezinu, cik liela ir mana iespēja uzvarēt.”

Atbild juriste Viktorija Auziņa:

– Kooperatīva priekšsēdētājs šajā situācijā ir rīkojies prettiesiski, jo neviens normatīvais akts nenosaka, ka tikai dzīvokļa īpašnieks varētu iesniegt ūdens skaitītāju maiņas aktu. Dzīvokļa īpašniekam nepieciešams uzrakstīt oficiālu pretenziju, paskaidrojot, ka viņš ir rīkojies kā atbildīgs saimnieks un savas prombūtnes laikā uzdevis nomniekam (vai jebkuram citam cilvēkam) pārstāvēt viņa intereses un nomainīt skaitītājus. Pretenzijā nepieciešams pieprasīt samaksas pārrēķinu par ūdens patēriņu visā periodā pēc skaitītāju verificēšanas un brīdināt kooperatīva vadību, ka prasības neizpildes gadījumā īpašnieks vērsīsies tiesā.

Es uzskatu, ka dzīvokļa īpašniekam ir visas izredzes uzvarēt tiesā, ar nosacījumu, ka viņa vārdus par uzdevumu nomainīt skaitītājus apstiprinās īrnieks.

Numuru arhīvs: spied un lasi!