Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kāpēc jāmaksā par ūdens cirkulāciju, kaut tādas nav?

„Mēs, mājas Kastrānes ielā 2 Rīgā iedzīvotāji, esam apjukuši. Mūsu mājā četros dzīvokļos nav  karstā ūdens cirkulācijas. Tas nozīmē, ka cirkulācijas stāvvads fiziski ir atvienots no kopējā komunikāciju tīkla,” raksta Jeļena. „Rezultātā tā sauktais dvieļu žāvētājs vannas istabā ir auksts un arī ar karstā ūdens padevi ir problēmas.

Līdz šim mājas apsaimniekotājs mums neaprēķināja maksu par ūdens cirkulāciju un tas bija taisnīgi. No 2021. gada februāra mums sāka izrakstīt rēķinus, kuros bija norādīta maksa par cirkulāciju – 4,94 eiro mēnesī. Gadā tas ir 60 eiro, kas mums jāsamaksā par pakalpojumu, ko faktiski nesaņemam.

Kāpēc apsaimniekotājs pēkšņi sāka prasīt samaksu? Ja arī sāka prasīt samaksu, kāpēc nelikvidē avārijas situāciju – neatjauno karstā ūdens cirkulāciju mājas četros dzīvokļos?”

Situāciju skaidro uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks pārstāvis Krists Leiškalns:

– Mēs pārbaudījām informāciju par šo adresi, un izrādās, ka problēma tik tiešām attiecas uz četriem dzīvokļiem. Līdz 2021. gada februārim šo dzīvokļu īpašnieki nesaņēma rēķinus par ūdens cirkulāciju, bet tā bija tehniska kļūda. Pagājušajā ziemā mēs atjauninājām grāmatvedības programmatūru un kļūda tika novērsta.

– Kāpēc jūs saucat to par kļūdu? Vai tad iedzīvotājiem ir jāmaksā par pakalpojumu, ko viņi faktiski nesaņem?

– Mums savā darbā jāievēro Rīgas domes instrukcija Nr. 9, saskaņā ar kuru mājā, kurā ir karstā ūdens cirkulācijas sistēma, par šo pakalpojumu ir pienākums maksāt visiem dzīvokļu īpašniekiem, to skaitā tiem, kuri pakalpojumu neizmanto.

– Mājas Kastrānes ielā 2 dzīvokļu īpašnieki vēlētos izmantot cirkulāciju, bet tas tehniski nav iespējams. Kāpēc mājas apsaimniekotājs neveic stāvvada remontu?

– Atgādināšu, ka katru gadu līdz 15. oktobrim apsaimniekošanas uzņēmumam ir pienākums izsniegt dzīvokļu īpašniekiem remontdarbu plānu nākamajam gadam. Cirkulācijas stāvvada remonts mājas Kastrānes ielā 2 remontdarbu plānā tiek iekļauts jau kopš 2013. gada, taču remontdarbi tiek veikti prioritārā secībā: no svarīgākajiem un steidzamākajiem uz mazāk svarīgiem. Šajā mājā vienmēr kāds no darbiem ir bijis nozīmīgāks un to nācies veikt pirmām kārtām.

– Kā lai dzīvokļu īpašnieki panāk stāvvada remontu mājā? 

– Dzīvokļu īpašnieki kopsapulces balsojumā vai aptaujā ar balsu vairākumu var pieprasīt remontdarbu prioritārās secības maiņu un noteikt, ka 2022. gadā pēc svarīguma pirmais darbs ir stāvvada nomaiņa. Šāds lēmums viņiem ir jāpieņem 45 dienu laikā pēc mājas uzturēšanas tāmes un remontdarbu plāna 2022. gadam paziņošanas, kas reāli notiek 2021. gada oktobrī–novembrī.

– Kā rīkoties, ja pārējo dzīvokļu īpašnieki nebalso par šo konkrēto remontu?

– Tādā gadījumā īpašniekiem, kuriem nav cirkulācijas, jāgaida, kamēr rindas kārtībā (pēc citu darbu paveikšanas) pienāks stāvvada nomaiņa.

– Kāpēc apsaimniekotājs to nevērtē kā avārijas situāciju? Avārijas remontus pārvaldniekam ir pienākums veikt steidzamības kārtā, pat bez saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

– Tā kā karstā ūdens cirkulācijas stāvvada darbības pārtraukums nav vērtējams kā cilvēku dzīvību un veselību apdraudošs, nav arī saskatāms apdraudējums dzīvokļu īpašnieku mantai, noteikumi par avārijas situāciju novēršanu šajā gadījumā nav piemērojami.

Kādos gadījumos jāmaksā par pakalpojumu?

„11. Par karstā ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas daudzumu patērētājs maksā arī gadījumos, ja:

11.1. īpašums atslēgts no mājas kopējās karstā ūdens padeves sistēmas;

11.2. patērētājs atrodas prombūtnē vai karstā ūdens patēriņš īpašumā norēķina periodā ir vienāds ar nulli.”

No 24.08.2010. Rīgas domes instrukcijas Nr. 9 Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība.

Numuru arhīvs: spied un lasi!