Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

100 kilogramu smags ķieģeļu mūra gabals var nokrist kādam uz galvas!

Pexels.com

„Mana māja atrodas Salamandras ielā 3 Rīgā,” raksta Jurijs. „Mājas fasādes un ķieģeļu galasiena 7. un 8. stāva līmenī jau ilgstoši atrodas avārijas stāvoklī. Tas nozīmē, ka no aptuveni 30 metru augstuma 50 līdz100 kilogramus smags ķieģeļu mūra fragments var atdalīties un nobrukt, un šausmīgākais ir tas, ka bojā var iet cilvēki. Ja netiks noteikti ārkārtas pasākumi, tas novedīs pie avārijas ar cilvēku upuriem. Ko mājas apsaimniekotājs ir darījis un darīs mūsu glābšanai?”

Komentē uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks pārstāvis Krists Leiškalns:

– Problēma ar fasādes ķieģeļu elementiem mājā Salamandras ielā 3 apsaimniekotājam ir zināma. Tā tika konstatēta ikgadējā mājas vizuālajā apsekošanā jau pirms vairākiem gadiem un kopš 2019. gada ir iekļauta ikgadējo remontdarbu plānā.

– Kāpēc šie darbi joprojām nav izpildīti, ja situācija ir tik apdraudoša?

– Vēlos nedaudz nomierināt iedzīvotājus: augustā uzņēmuma strādnieki šajā adresē veica lokālus remontdarbus. Viņi apmeta saplaisājušo ķieģeļu mūra fragmentu.

– Iedzīvotāji domā, ka tas nepalīdzēs. Viņi saka: „Tagad brūkošais sienas fragments nogāzīsies kādam uz galvas kopā ar apmetumu!”

– Nevaru piekrist, jo, pirmkārt, apmetums ir nepieciešams, lai pasargātu ķieģeļu mūri no turpmākas sabrukšanas – iepriekš plaisās iekļuva ūdens un sasalstot grāva ķieģeļu mūrējumu. Otrkārt, darbu laikā šis sienas fragments tika papildus nostiprināts.

– Ko darīt iedzīvotājiem, lai sagaidītu kārtīgu remontu?

– Fasādes remonts ir iekļauts šīs mājas plānoto remontdarbu sarakstā, taču, ja mēs atvērsim remontdarbu plānu 2021. gadam, ieraudzīsim pavisam ko citu – pēc prioritātes pirmajā vietā ir kāpņutelpas kosmētiskais remonts, kam seko elektrosistēmas remonts. Tālāk ieraugām lifta remontu, guļvadu un aukstā ūdens stāvvadu nomaiņu. Pavisam plānā ir 21 pozīcija, un fasādes remonts gandrīz 10 000 eiro vērtībā ir tikai desmitajā vietā.

– Kā rīkoties dzīvokļu īpašniekiem, lai remonts tiktu veikts jau nākamajā gadā, nevis pēc pieciem vai desmit gadiem?

– Dzīvokļu īpašniekiem operatīvi jāiepazīstas ar remontdarbu plānu 2022. gadam, ko RNP publicē jau 2021. gada oktobrī. 45 dienu laikā no plāna publikācijas dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības mainīt remontdarbu prioritātes un nobalsot par fasādes remonta pārcelšanu uz pirmo vietu sarakstā. Mājai ir uzkrājumi remontdarbiem, kurus var ieguldīt šajos darbos.

No redakcijas piebilstam, ka RNP jau trīs gadus mājas apsaimniekošanas tāmi un remontdarbu plānu nākamajam gadam neievieto klientu pastkastēs. Ar šiem dokumentiem iespējams iepazīties internetā, reģistrējoties portālā e-parvaldnieks.lv (starp citu, tur var atrast plānus arī no vairākiem iepriekšējiem gadiem). Tāmi un plānu var pieprasīt arī namu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā.

Pārvaldniekam ir pienākums dokumentus sagatavot līdz 15. oktobrim, bet šāds noteikums kā obligāta prasība ir tikai tajās mājās, kuru īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības. Ja īpašnieki māju no pašvaldības bilances pārņēmuši pārvaldīšanā un ar kādu apsaimniekošanas uzņēmumu noslēguši pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu, tad remontdarbu plāna sagatavošanas termiņš ir fiksēts šajā līgumā.

Kādos gadījumos pārvaldniekam jāveic ārpuskārtas remonts?

„17. Ārpuskārtas remontu veic, ja ir konstatēti šādi dzīvojamās mājas un tajā esošo iekārtu un inženiertīklu bojājumi:

17.1. jumta seguma caurtece;

17.2. ūdens notekcauruļu, piltuvju, līkumu un to piestiprināšanas ierīču bojājumi;

17.3. zudusi fasādes arhitektonisko elementu vai ķieģeļu sasaiste ar sienu;

17.4. apmetuma vai karnīžu elementu noslāņošanās;

17.5. izsisti logu vai durvju stikli, norautas logu rāmju vērtnes;

17.6. durvju vērtņu un aizverošo ierīču nenoturība;

17.7. caurtecējumi grīdu pārsegumos sanitāro mezglu vietās grīdas hidroizolācijas bojājumu dēļ;

17.8. plaisas un bojājumi krāsnīs vai dūmvados, kas var izraisīt cilvēku saindēšanos ar dūmgāzēm un apdraudēt mājas ugunsdrošību;

17.9. plaisas un neblīvumi dūmkanālos un to sajūguma vietās ar krāsnīm;

17.10. bojājumi cauruļvados un to sajūgumos ar veidgabaliem, armatūru un ierīcēm;

17.11. dzīvojamās mājas elektroapgādes kabeļa bojājumi, kas var radīt elektroenerģijas piegādes pārtraukumus apgaismei vai radīt ierīču un inženiertīklu darbības traucējumus;

17.12. apkures sistēmas bojājumi apkures sezonā;

17.13. gāzes apgādes sistēmas bojājumi;

17.14. pelējuma sēne un pelējumu veicinoši apstākļi;

17.15. citi šajā punktā neminēti bojājumi, ja to neatliekamu novēršanu paredz normatīvie akti vai ja tie rada būtisku apdraudējumu.”

No Ministru kabineta noteikumiem Nr. 907 Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko uzturēšanu un kārtējo remontu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!