Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Pacēlājs un uzbrauktuve – tagad bez saskaņošanas

123rf.com

Kādus vēl būvdarbus ir atļauts veikt savā dzīvoklī bez pārējo dzīvokļu īpašnieku piekrišanas?

Dzīvokļa īpašuma likuma grozījumi, kas stājās spēkā 5. augustā, sekmē vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti – dzīvokļa īpašnieks bez saskaņošanas ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem, ievērojot visas būvniecības prasības, dzīvojamās mājas kāpņu telpā varēs uzstādīt pacēlāju vai pie ēkas ieejas ierīkot uzbrauktuvi.

Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā noteic atvieglotākus nosacījumus vides pieejamības nodrošināšanai pie dzīvojamām mājām personām ar invaliditāti, tostarp uzbrauktuves vai pacēlāja ierīkošanai.

Lai varētu ierīkot uzbrauktuvi vai pacēlāju, personai vairs nevajadzēs visu mājas dzīvokļu īpašnieku piekrišanu. Ar grozījumiem noteikts, ka pārējie dzīvokļu īpašnieki būs tikai jāinformē par ieceri uzstādīt un ierīkot nepieciešamās iekārtas.

Dzīvokļa īpašnieks bez saskaņošanas ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamās mājas kāpņu telpā varēs uzstādīt pacēlāju vai pie mājas ieejas ierīkot uzbrauktuvi. Tāpat saskaņošana nebūs nepieciešama, ja uzbrauktuvi plānots ierīkot pie dzīvokļa, kam pie mājas ir atsevišķa ieeja.

Iekārtas varēs uzstādīt, ievērojot visas būvniecības prasības. Bez saskaņošanas ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem varēs veikt arī citāda veida dzīvojamās mājas kopīpašumā esošas daļas pielāgošanu, lai nodrošinātu sava mājokļa un vides pieejamību.

Iepriekš, lai pieņemtu šādus lēmumus, bija nepieciešams, lai par to nobalsotu vismaz trīs ceturtdaļas no visiem dzīvokļu īpašniekiem. Grozījumu autori likumprojekta anotācijā norādījuši, ka personām ar invaliditāti nepieciešamo parak­stu skaitu bieži ir neiespējami savākt, jo pašiem ir apgrūtinoši klātienē apmeklēt pārējos dzīvokļu īpašniekus.

Tāpat autori norādījuši, ka atbalstu, piemēram, mājas ieejas pārbūvei, vairumā gadījumu nav iespējams iegūt, jo dzīvojamajos namos liela daļa iedzīvotāju nav sasniedzami vai arī dzīvo ārzemēs. Vairākas pašvaldības jau nodrošina atbalstu dzīvojamo telpu pielāgošanā, taču šajā procesā joprojām pastāv daudz birokrātisku šķēršļu, teikts grozījumu anotācijā.

Kādus vēl būvdarbus ir atļauts veikt savā dzīvoklī bez saskaņošanas ar parējo dzīvokļu īpašniekiem? Dzīvokļa īpašuma likums nosaka šādu kārtību:

„11. pants. Dzīvokļa īpašnieka tiesības veikt būvdarbus

(1) Dzīvokļa īpašniekam ir tiesības bez saskaņošanas ar citiem dzīvokļu īpašniekiem, bet, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt būvdarbus atsevišķajā īpašumā, ciktāl tas neskar kopīpašumā esošo daļu vai citus dzīvokļu īpašumus.

(2) Dzīvokļa īpašniekam ir tiesības, ievērojot normatīvo aktu prasības, atjaunot atsevišķo īpašumu norobežojošos logus un durvis bez saskaņošanas ar citiem dzīvokļu īpašniekiem, ja vien dzīvokļu īpašnieku kopība nav lēmusi citādi.

(3) Ja būvdarbi atsevišķajā īpašumā skar kopīpašumā esošo daļu, dzīvokļa īpašniekam nepieciešams šajā likumā noteiktajā kārtībā saņemt dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišanu vai, ja būvdarbi skar tikai atsevišķu dzīvojamo māju, – atsevišķās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku piekrišanu.

(4) Ja būvdarbi atsevišķajā īpašumā skar citu atsevišķo īpašumu, dzīvokļa īpašniekam nepieciešams saņemt attiecīgā dzīvokļa īpašnieka piekrišanu.

(5) Dzīvokļa īpašniekam, lai nodrošinātu viņam vai viņa ģimenes loceklim mājokļa un vides pieejamību, ievērojot būvniecības prasības, kā arī iepriekš informējot dzīvokļu īpašnieku kopību (dzīvojamās mājas pārvaldnieku), ir tiesības:

1) uzstādīt pacēlāju dzīvojamās mājas kāpņu telpā;

2) izbūvēt uzbrauktuvi pie dzīvojamās mājas ieejas vai pie dzīvokļa īpašuma, ja tam ir atsevišķa ieeja;

3) veikt citāda veida dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pielāgošanu, lai nodrošinātu sava mājokļa un vides pieejamību.

Numuru arhīvs: spied un lasi!