Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kā VID visu var zināt?

Pixabay.com

Pārdevi dzīvokli – atdod 20% naudas valstij. Kā Latvijā piedzen kapitāla pieauguma nodokli

Pirms pārdot dzīvokli, ieteikums noskaidrot, kurā gadījumā nāksies maksāt kapitāla pieauguma nodokli, kurā – ne. Nodokļa apmērs var būt iespaidīgs – sasniegt vairākus simtus vai pat tūkstošus eiro.

Tas nav taisnīgi!

Mūsu lasītājs Vitālijs bija spiests samaksāt vairākus tūkstošus eiro pēc tam, kad bija pārdevis mantojumā saņemtu dzīvokli. Tagad viņš cenšas saprast situāciju:

– 2014. gadā saņēmu mantojumā no mātes vienistabas dzīvokli Jūrmalā un nostiprināju to zemesgrāmatā uz sava vārda, taču tajā nedeklarējos, – raksta Vitālijs. – Tajā laikā dzīvoju citā sev piederošā dzīvoklī. 2019. gadā mātes dzīvokli pārdevu. Pēc vairākiem mēnešiem saņēmu Valsts ieņēmuma dienesta (VID) paziņojumu ar uzaicinājumu nomaksāt nodokli. Summa mani pārsteidza – teju divi tūkstoši eiro, kaut arī peļņa no dzīvokļa pārdošanas nebija liela. Uzskatu, ka VID aprēķinos ir pieļāvis kļūdu, taču ko tagad pierādīsi? Lūdzu, paskaidrojiet, kādēļ man nācās maksāt tik lielu nodokli, kaut arī vairāki mani paziņas tika cauri, nemaksājuši ne centa, kaut arī pārdeva īpašumus tajā pašā laikā. Tas taču nav taisnīgi! Kā vispār VID uzzināja, par kādu summu es to pārdevu, ja gada deklarāciju vēl nebiju iesniedzis?

No VID nenoslēpsies!

 VID sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa paskaidro, kā VID iegūst informāciju par pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem un kādos gadījumos īpašuma pārdevējam ir jāmaksā nodoklis, bet kādos – ne.

– Kā VID uzzina, par kādu cenu cilvēks ir pārdevis dzīvokli, ja viņš nav iesniedzis nodokļa deklarāciju?

– VID informāciju par nekustamā īpašuma darījumiem iegūst no saviem avotiem, to starpā no zemesgrāmatas.

– Pēc cik ilga laika VID personai, kas pārdevusi nekustamo īpašumu, atsūta uzaicinājumu nomaksāt nodokli?

– VID nerekomendē gaidīt uzaicinājumu, jo normatīvajos aktos ir skaidri noteikts pienākums cilvēkam labprātīgi samaksāt nodokli un VID iesniegt ienākumu deklarāciju, norādot kapitāla pieaugumu par atskaites periodu. Atgādinu, ka VID darbinieki ir gatavi palīdzēt ar nodokļa aprēķināšanu pirms vai pēc tam, kad ir noticis nekustamā īpašuma pārdošanas darījums.

– Kas notiek gadījumā, ja visu naudu, kas iegūta no pārdošanas darījuma, cilvēks ir notērējis savām vajadzībām un nodokli vairs nespēj nomaksāt?

– Naudas iztērēšana vai tās nepietiekamība cilvēku neatbrīvo no nodokļa nomaksas. Par termiņa kavējumu cilvēkam tiek aprēķināta kavējuma nauda (sods) 0,05 procentu apmērā no visas summas par katru nokavēto dienu.

Kādos gadījumos nodoklis nav jāmaksā

– Kādos gadījumos cilvēkam par nekustamā īpašuma – dzīvokļa, zemes, mājas vai garāžas – pārdošanu nodoklis par kapitāla pieaugumu nebūs jāmaksā?

– Persona ir atbrīvota no nodokļa samaksas, ja ir ievēroti šādi nosacījumi: pirmkārt, īpašums personai pieder ilgāk nekā 60 mēnešus jeb piecus gadus no dienas, kad tas iereģistrēts zemesgrāmatā. Otrkārt, cilvēks šajā īpašumā ir bijis deklarēts ne mazāk par 1 gadu jeb 12 mēnešiem beidzamo piecu gadu (60 mēnešu) laikā. Trešais gadījums – ja darījuma objekts ir bijis vienīgais personas nekustamais īpašums 60 mēnešu (5 gadu) laikā pirms tā reģistrācijas zemesgrāmatā.

Vienīgā cilvēka īpašuma esošā neklustamā īpašuma pārdošanas darījums netiks aplikts ar nodokli arī tajā gadījumā, ja visus iegūtos līdzekļus cilvēks ieguldīs funkcionāli līdzīga jauna nekustamā īpašuma iegādei nākamo 12 mēnešu laikā.

– Kādā veidā VID ir iespēja pārbaudīt, vai cilvēks līdzekļus tiešām iegulda jauna un funkcionāli līdzīga īpašuma iegādē?

– VID veic pārbaudes, pamatojoties uz zemesgrāmatā nostiprinātajiem datiem un dokumentiem, kuros fiksēta mājokļa pārdošanas un pirkšanas cena.

Mantojums un remonts

– Vai nodoklis jāmaksā arī par tādu īpašumu, kurš iegūts mantojumā? Kādēļ nodoklis bija jāmaksā mūsu lasītājam?

– Tas ir atkarīgs no tā, cik ilgu laiku cilvēka īpašumā ir bijis nekustamais īpašums, vai cilvēks tur bija deklarējies, vai tas bija viņa vienīgais mājoklis.  Mantojumā saņemtam īpašumam (no laulātā vai laulātās, vai radinieka līdz trešajai radniecības pakāpei) tiek piemēroti šādi noteikumi. Skaitās, ka mantojumā atstātais īpašums ir mantinieka īpašumā no brīža, kad to zemesgrāmatā nostiprinājis mantojuma atstājējs. Tā kā jūsu lasītājs mantojumā atstātajā dzīvoklī nebija savlaicīgi deklarējies un tas arī nebija viņa vienīgais īpašums, ienākums no dzīvokļa pārdošanas tiek aplikts ar ieņēmuma nodokli kā ienākums no kapitāla pieauguma.

– Pēc manā rīcībā esošās informācijas, nekustamā īpašuma remontdarbos iztērētie līdzekļi samazina ienākumus, no kuriem tiek aprēķināts nodoklis. Kādā veidā iespējams pierādīt, cik daudz naudas tika iztērēts dzīvokļa remontam?

– Remontos iztērētos līdzekļus pierāda ar čekiem, kvītīm, rēķiniem un konta izrakstu. Attaisnojošajos dokumentos obligāti jābūt atšifrētiem iegādātajiem materiāliem. Pārbaudes laikā VID inspektors var pat apsekot dzīvokli.

Tas ir svarīgi!

Ja dzīvoklis ir pārdots lētāk, nekā iegādāts, tad ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma nav jāmaksā.

Kad jāmaksā, bet kad – nē

VID eksperte izskaidro vairākus piemērus, kad nodoklis ir jāmaksā un kad tas nav jādara.

1. gadījums: nodoklis nav jāmaksā

2019. gada 5. janvārī Anastasija pārdeva 2002. gada 6. novembrī iegādāto dzīvokli, kurš zemesgrāmatā bija nostiprināts 2006. gada 23. augustā. No 2002. gada 20. novembra līdz 2019. gada 5. janvārim šis dzīvoklis bija Anastasijas deklarētā dzīvesvieta.

Šajā gadījumā pārdošanas darījums netiek aplikts ar ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma, jo dzīvoklis sievietei piederēja vairāk nekā 60 mēnešus un tā bija viņas deklarētā dzīvesvieta vairāk nekā 12 mēnešus.

2. gadījums: nodoklis būs jāmaksā

Vladimirs 2019. gada 5. janvārī pārdeva dzīvokli, par kura īpašnieku bija kļuvis 2012. gada 6. novembrī, bet zemesgrāmatā to bija nostiprinājis tikai 2014. gada 2. septembrī. No 2012. gada 20. novembra līdz 2019. gada 5. janvārim šis dzīvoklis bija Vladimira deklarētā dzīvesvieta.

Šoreiz pārdevējam nodoklis no kapitāla pieauguma būs jāmaksā tādēļ, ka dzīvoklis nebija nostiprināts zemesgrāmatā vismaz 60 mēnešus.

Noderīgi zināt!

Nodokļa likme no kapitāla pieauguma ir 20% no nekustamā īpašuma pārdošanas summas. Tas nozīmē, ja cilvēks dzīvokli ir pārdevis par 10 000 eiro, viņam nodoklis būs 2000 eiro.

– Kā izrēķināt ienākumu, no kura tiks aprēķināts nodoklis?

– Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā. Piemēram, ja dzīvoklis tika nopirkts par 30 000 eiro, bet tā remontos tika ieguldīti 10 000 eiro, bet pārdošanas cena bija 50 000 eiro, ienākumi ir 50 – (30 + 10) = 10 tūkstoši eiro.

Iegādes cenā ietilpst visi izdevumi un visas nodevas, kādas tikušas maksātas tā iegādes laikā.

– Kad ir jāiesniedz ienākumu deklarācija?

– Ja ienākumi (to starpā arī no īpašuma pārdošanas) vienā kvartālā pārsniedz 1000 eiro, deklarācija jāiesniedz līdz nākamā gada 15. janvārim. Nodoklis ir jāsamaksā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas. 

Elektroniskās deklarēšanās sistēmas EDS sadaļā „Pārskata perioda deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma – DK veidlapas aizpildīšanai” iespējams pamēģināt aizpildīt ienākumu deklarāciju.

Informāciju par nodokļiem var iegūt,  zvanot pa tālruni  67120000 vai saņemot konsultāciju Valsts ieņēmumu dienesta Klientu apkalpošanas nodaļās.

Numuru arhīvs: spied un lasi!