Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Grāmatvežus gaida izmaiņas!

Iespējams, ka drīzumā dzīvokļu īpašnieku biedrībām un nelielām apsaimniekošanas firmām grāmatvedības pakalpojumu izmaksas pieaugs. Būs arī jāuzmanās, izvēloties grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējus

Ministru kabineta (MK) sēdē ir izskatīti grozījumi likumā Par grāmatvedību. Grozījumu mērķis – ārpakalpojumu grāmatvedības nozares sakārtošana un ēnu ekonomikas mazināšana. Patlaban plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī. Likuma prasības var ietekmēt tās nelielās biedrības, kuras pašas apsaimnieko savu māju un nevar atļauties grāmatveža štata vietu.

Šāda situācija ir labi pazīstama – dzīvokļu īpašnieki ar savstarpēji noslēgtu pilnvarojuma līgumu mājas pārvaldīšanu uztic biedrībai vai privātpersonai, bet nevēlas algot grāmatvedi. Ja godīgi, darba viņam arī tiešām nav daudz.

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, grāmatveža piesaistīšanai būs jāpievērš lielāka uzmanība saistībā ar grozījumiem normatīvajos aktos.

Kā izstāstīja ekonomiskas maģistre un Rīgas apsaimniekotāju asociācijas eksperte Taisa Štāle, galvenie grozījumi likumā paredz grāmatvežu licencēšanas ieviešanu:

– Šis lēmums ir saprātīgs. Grāmatvedis ir persona, kura jebkurā uzņēmumā aprēķina nodokļus, un no tā, cik pareizi viņa to dara, ir atkarīgs nodokļu apjoms Valsts kasē.

– Kuriem grāmatvežiem būs jāsaņem licence?

– Licencēšana būs jākārto tiem grāmatvežiem, kuri sniedz ārpakalpojumus. Piemēram, dzīvokļu īpašnieku biedrība izmanto privāta grāmatveža pakalpojumus. Šim cilvēkam būs nepieciešama grāmatveža licence pat tajos gadījumos, ja viņš pats dzīvo mājā, kuru apkalpo un pakalpojumu sniedz par simbolisku samaksu.

– Vai licenci nokārtot būs sarežģīti?

– Grozījumu projekts paredz, ka pretendentam uz licenci jāatbilst vismaz ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai, ko apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība) grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā, un šai personai ir vismaz trīs gadu pieredze grāmatvedības jomā.

– Ko nozīmē 4. līmeņa izglītība?

– Ceturtā līmeņa profesionālo izglītību iegūst koledžā vai augstskolā, kuru pabeidzot speciālists saņem dokumentu, kas apliecina viņa kvalifikāciju.

– Kā rīkoties grāmatvežiem, kuriem nav šāda profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta?

– Iespējams, ka likumdevēji noteiks pārejas periodu, kurā grāmatvežiem būtu iespēja iegūt nepieciešamo izglītību. Iespējams, ka tiem speciālistiem, kuri izglītību ir ieguvuši agrākā periodā, jautājumu par diplomu pielīdzināšanu regulēs speciāls normatīvs akts.

– Kam likuma grozījumu autori uzticēs licenču izsniegšanu?

– Ar licenču izsniegšanu nodarbosies Valsts ieņēmumu dienests (VID). Jau tagad VID ir sācis pārbaudīt uzņēmumus, kas sniedz pakalpojumus par grāmatvedības dokumentācijas kārtošanu.

– Kā šis jaunums ietekmēs dzīvokļu īpašniekus?

– Šis jaunums skars nelielas biedrības, kuras pārvalda pašas savu māju un grāmatveža pakalpojumus izmanto tikai gada pārskata izveidošanai. Pēc 2021. gada biedrības valdei būs jāpārliecinās, vai grāmatvedim, kas veido gada pārskatu, ir licence. Pretējā gadījumā gada pārskatu var arī nepieņemt. Turklāt biedrībām vai kooperatīviem jārēķinās, ka grāmatvežu pakalpojumu cenas pieaugs.

Pagaidām tiek plānots, ka grozījumi likumā Par grāmatvedību varētu stāties spēkā ar 2021. gada 1. janvāri, bet MK noteikumi par grāmatvežu licencēšanas kārtību – ar 2021. gada 1. jūliju. Speciālisti spriež, ka abus jaunumus iedzīvināt reizē būtu vienkāršāk un cilvēkiem ērtāk.

Numuru arhīvs: spied un lasi!