Viss kas jāzin par savu māju!

Tāmes ir tālu no pilnības Drukāt E-pasts
Trešdiena, 10 jūnijs 2009 00:00

Pirms dažiem mēnešiem Ministru Kabinets pieņēma noteikumus Nr. 1014 – par kārtību, kādā namu pārvaldēm jāaprēķina maksa par mūsu māju apsaimniekošanu. Kā jau vienmēr, noteikumi ir iznākuši labi, bet to izpilde rada lielas problēmas.

Pabeidzot revīziju galvaspilsētas namu pārvaldēs, pie tāda secinājuma nākuši Rīgas domes Komunālā departamenta speciālisti. Izrādās, ka pašvaldības namu pārvaldnieki sapinušies, sastādot māju apsaimniekošanas gada tāmes. Vai nu viņi nav sapratuši MK jaunās prasības, vai arī nav papūlējušies noteikumus kārtīgi izlasīt.

Lasīt tālāk...
 
Par Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību Drukāt E-pasts
Trešdiena, 10 jūnijs 2009 00:00

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai (turpmāk – māja) energoapgādes komersanta piegādātās siltumenerģijas daudzumu sadala pa patēriņa veidiem – apkure, karstā ūdens apgāde un karstā ūdens cirkulācija;

Lasīt tālāk...
 
Jauni noteikumi pret zudumiem Drukāt E-pasts
Trešdiena, 20 maijs 2009 00:00

Rīgas domes Komunālais departaments sagādājis pilsētai dāvanu. Beidzot deputāti akceptējuši jaunos noteikumus, kas perspektīvā palīdzēs samazināt ūdens zudumus. Šie zudumi, kas tautā iedēvēti par „korekciju”, pēdējo divu gadu laikā visai pilsētai pamatīgi apnikuši. Dažās Rīgas mājās uzrēķini maksājumiem par ūdeni sasniedz 50% un pat visus 100%. Pēc problēmas nepamatoti ilgas apspriešanas visās iespējamās instancēs pašvaldība radījusi kaut ko līdzīgu „korekcijas” apkarošanas plānam.

Pagājušajā nedēļā komiteja apstiprināja Rīgas domes noteikumu projektu, kurā aprakstīta kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu ekspluatācijas un apkopes kārtība pašvaldībai piederošajās vai tās pārvaldībā esošajās mājās. Šķiet, nav jāskaidro, ka tādas mājas ir lauvas tiesa Rīgas daudzstāvu namu un ka jaunais dokuments tieši attiecas uz visiem pašvaldības namu pārvalžu klientiem.

Lasīt tālāk...
 
Noteikumi par darbības programmas „infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. Aktivitāti „daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Drukāt E-pasts
Piektdiena, 20 februāris 2009 00:00

Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.4. pasākuma „Mājokļa energoefektivitāte” 3.4.4.1. aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus (turpmāk – kritēriji);

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību. [...]

Lasīt tālāk...
 
Kreditoriem sadod pa nagiem Drukāt E-pasts
Trešdiena, 20 maijs 2009 00:00

Latvijas valdība jau vairākus mēnešus ir solījusi aizstāvēt hipotekāro kredītu ņēmējus pret kreditoru patvaļu. Atgādināsim, ka šobrīd Latvijā ir aptuveni 200 tūkstoši hipotekāro kredītu. Kā liecina aptauja, pusei no kredīta ņēmējiem tā atmaksāšana sagādā nopietnas grūtības. Pagājušajā nedēļā Saeima beidzot pieņēma grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas lai nu kā, tomēr aizsargās parādniekus.

Vēl tikai pirms diviem gadiem bankas bija patērētāju labākie draugi. Tās pievilināja klientus ar laipnībām un solījumiem, dāvanām un pazeminātām likmēm. Finansisti piedāvāja naudu ar tik atvieglotiem nosacījumiem, ka aizņemties bija vieglāk nekā atteikties no vilinošā piedāvājuma.

Lasīt tālāk...
 
Vai jums ir plāns, kaimiņa kungs? Drukāt E-pasts
Otrdiena, 10 marts 2009 00:00

Jums radusies vēlēšanās nojaukt vienu no dzīvokļa sienām, samainīt vietām virtuvi un viesistabu vai guļamistabu apvienot ar lodžiju? Ja tā, tad jūs ir piemeklējusi modernā pārplānošanas kaite. Nē, tas nav nekas briesmīgs, ka jūs savu tipveida dzīvokli vēlaties pārvērst par netipisku. Tomēr derētu iepriekš zināt, cik sarežģīti tas būs un kādus draudus var radīt.

Legālās ciešanas

Rīdziniecei M. radusies situācija ar tālejošām sekām. Mūsu lasītāja, kas vēlējās palikt anonīma, bija patiesi sarūgtināta. Un kā gan ne: apakšējā stāvā pie mājokļa „uzlabošanas” strādājošo celtnieku darba rezultātā M. dzīvoklī stenderēs parādījās spraugas, tapetes sakrokojās, ķieģeļu siena nosēdās un saplaisāja.

– Gatavojos dzīvokli remontēt, – bēdīgi stāsta M. – Uzaicināju solīdu firmu. Bet meistari man saka: jums ir problēmas, dzīvoklis ir avārijas stāvoklī. Sāku noskaidrot, kas par lietu, un uzzināju, ka apakšstāva kaimiņi, savienojot divus dzīvokļus, izlauzuši sienas. Būvinspekcija bija lietas kursā un savā birokrātiskajā atbildē rakstīja, ka „projekts ir saskaņots un nesošās konstrukcijas nav skartas”. Bet patiesībā kaimiņi bija izveidojuši jaunu ailu tieši NESOŠAJĀ ķieģeļu sienā.

Lasīt tālāk...
 
Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu Drukāt E-pasts
Otrdiena, 10 februāris 2009 00:00

Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta piekto daļu.

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā tiek veikta samaksa par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (turpmāk – dzīvojamā māja) uzturēšanai nepieciešamajiem siltumenerģijas, ūdensapgādes, kanalizācijas, asenizācijas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un lifta pakalpojumiem (turpmāk – pakalpojumi), ja pakalpojums tiek sniegts ar valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības (turpmāk – pārvaldnieks) starpniecību;

1.2. kritērijus, pēc kuriem tiek noteikta katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu, kā arī kārtību, kādā dzīvokļu īpašnieki tiek informēti par attiecīgā pakalpojuma piegādes līguma nosacījumiem.

Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Iepriekšējā 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nākamā > Beigas >>

19 lapa no 20
© 2012 Darīsim KOPĀ!