Iedzīvotājiem dos naudu māju energoapgādes sistēmu modernizācijai

Latvija pārdevusi savas pārpalikušās CO2 izmešu kvotas un ar šo izdevīgo darījumu nopelnījusi 11,4 miljonus latu. Valdība nolēmusi šo naudu izlietot cildenam mērķim – piešķirt to īpašniekiem, kuri vēlas savus mājokļus aprīkot ar „zaļās enerģijas” iekārtām.

Par „zaļo” dēvē enerģiju, ko iegūst no atjaunojamiem energoresursiem. Tāpēc pretendēt uz finansējumu varēs mājas, kas vēlēsies iegādāties, piemēram, saules baterijas. Galvenā prasība – lai iegūtā elektroenerģija vai siltumenerģija tiešām būtu ekoloģiska un tiktu izmantota tikai konkrētās mājas vajadzībām.

Konkursā par līdzfinansējuma saņemšanu var piedalīties fiziskas personas un dzīvokļu īpašnieku biedrības. Līdzfinansējuma pretendentiem būs jāveic iekārtu piegādātāju un montētāju cenu aptauja.

Valsts atbalsts paredzēts „zaļās enerģijas” tehnoloģisko iekārtu iegādei, uzstādīšanai, pieslēgšanai un regulēšanai, kā arī par tehnoloģisko iekārtu ekspluatāciju atbildīgā speciālista apmācībai. Pavisam drīz mājas jūsu rajonā var tikt aprīkotas ar vēja ģeneratoriem vai siltumsūkņiem. Ko jūs par to domājat?