Kad atvieglojumu piemērošana kļūs automātiska?

Februārī iedzīvotāji no pašvaldības saņēma nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) rēķinus. Nodokli var samaksāt uzreiz par visu gadu, bet var arī maksājumus sadalīt četrās daļās – pa ceturkšņiem. Pirmais maksājums jāveic līdz 15. martam. Tostarp Valsts kontrole izteikusi aizrādījumu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei. Pēc kontrolieru domām, šī iestāde ieslīgusi birokrātijā, kas apgrūtina nodokļa atvieglojumu piešķiršanu rīdziniekiem.

Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas kvalitāti Rīgā, Valsts kontrole izmantoja nejaušās izlases metodi. Tika konstatēts, ka 19% gadījumu nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojums ir piemērots nepamatoti. Piemēram, atbrīvojums ir piemērots ēkām, kur it kā tiek sniegti veselības pakalpojumi, kaut gan attiecīgajās telpās ārstniecības iestāde nav reģistrēta.

35% gadījumu pašvaldība nav izmantojusi iespēju laikus piedzīt nodokļu parādu, līdz ar to ir iestājies noilgums un parāds vairs nav piedzenams. Nekustamā īpašuma nodokļa parādi Rīgā 2010. gadā veidoja vairāk nekā 10 miljonus latu un 2011. gadā jau pārsniedza 12 miljonus latu.

Bet galvenais, ka 31% gadījumu pašvaldība nav izmantojusi iespēju nodokļa atvieglojumus piešķirt automātiski, lai gan ierēdņiem ir pieejama informācija no Valsts iedzīvotāju reģistra par politiski represēto personu statusu un no Invaliditātes informatīvās sistēmas par izsniegtajām invalīda apliecībām. Tā vietā, lai saņemtu atvieglojumus automātiski, invalīdiem un represētajiem katru gadu jāiesniedz pieteikums Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei. Un tas nozīmē, ka veciem un slimiem cilvēkiem nākas gaidīt rindā.

Kontrolieri uzsver, ka atvieglojuma piemērošana tikai pēc paša nodokļa maksātāja pieteikuma iesniegšanas rada papildu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem. Pēc revīzijas pašvaldībai ir sniegti ieteikumi pilnveidot darbu, lai nekustamā īpašuma nodoklis tiktu aprēķināts visiem īpašumiem, lai mazinātu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem un lai tiktu uzlabotas procedūras parādu administrēšanā.