Lielākas cerības denacionalizēto māju iemītniekiem

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja akceptējusi ienākumu latiņas celšanu denacionalizēto māju iemītniekiem, kuri vēlas saņemt pašvaldības dzīvokli.

Agrāk dzīvokļu rindā reģistrēja tikai denacionalizēto māju iemītniekus, kuru vidējais ienākums pēdējos trijos mēnešos vientuļniekam nepārsniedza 250 latu un 200 latu mēnesī vienam ģimenei piederīgajam.

RD Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs pavēstīja, ka viņš saņem daudz sūdzību no rīdziniekiem, kuru ienākumi par dažiem latiem (bet reizēm pat tikai par dažiem santīmiem) pārsniedz pašvaldības noteikto latiņu. Tādi cilvēki kļūst par namīpašnieku ķīlniekiem bez cerībām uz glābiņu.

Ienākumu griestu paaugstināšana pašvaldības dzīvokļu pretendentiem atjaunos taisnīgumu attiecībā pret simtiem ģimeņu. Priekšlikums stāsies spēkā, ja to apstiprinās Rīgas dome.