Sūdzība par pagalma stāvokli: „Kad pašvaldība mums palīdzēs?”

„Kā pašvaldība plāno labiekārtot daudzdzīvokļu māju pagalmus?” 

Atbild Rīgas mērs Mārtiņš Staķis:

– Atzīstu, ka tas ir sarežģīts jautājums. Mums ir programma to pagalmu labiekārtošanai, kas atrodas uz pašvaldības zemes, bet situācijā, kad zeme pieder trešajām personām (privātīpašniekiem – red. piezīme), pašvaldība nav tiesīga ieguldīt līdzekļus tās labiekārtošanā. Savukārt, ja zemi ir privatizējuši dzīvokļu īpašnieki, pašiem īpašniekiem jāvienojas par tās labiekārtošanu.

Ko darīt iedzīvotājiem, ja viņi vēlas ierīkot, piemēram, bērnu rotaļu laukumu? Ja māja atrodas uz pašvaldības zemes, jāvēršas pie sava rajona centra koordinatora. Viņš ieteiks risinājuma variantus.

Uz privatizētas zemes esošo māju īpašniekiem nākotnē Rīgas dome plāno sākt grantu programmu. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašnieki varēs saņemt līdzfinansējumu zemesgabala labiekārtošanai, bet vispirms viņiem būs jāpieņem kopīgs lēmums par to, kādi ir nepieciešamie uzlabojumi. Šādu lēmumu iedzīvotāju vietā dome pieņemt nevar.