Rīgā jauni atkritumu izvešanas noteikumi!

Kas rīdziniekiem ir liegts un par ko nāksies maksāt?

Jaunie Rīgas domes izdotie atkritumu apsaimniekošanas noteikumi tika izsludināti šī gada 3. decembrī. Ko tie nozīmēs pilsētas iedzīvotājiem?

Atgādināsim, ka pirmais Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu projekts bija pieņemts 30. oktobrī, taču Vides un reģionālās attīstības ministrija tos atteicās apstiprināt un ieteica pašvaldībai dokumentā iestrādāt 43 labojumus. Domes deputāti ņēma vērā 22 ministrijas ieteikumus, taču pret vienu iebilda kategoriski.

„Ministrija norādīja, ka neredz pamatojumu aizliegt iedzīvotājiem dedzināt zaļos atkritumus viņiem piederošā teritorijā,” saka Rīgas domes Vides pārvaldes vadītāja Evija Piņķe. „Šī pozīcija, mazākais, mūs ļoti pārsteidza, jo Vides ministrijai ir pienākums rūpēties par gaisa kvalitāti pilsētā, bet atkritumu dedzināšana šo kvalitāti krasi pasliktina.”

Kas pilsētniekiem mainīsies?

■ Līdz 2021. gada maijam ir jābūt aizmetinātiem visiem daudzdzīvokļu māju atkritumu vadiem;

■ nešķirotie atkritumi no privātmājām būs jāizved ne retāk kā vienu reizi mēnesī (ja mājā ir deklarētas ne vairāk par divām personām, kuras mēnesī rada ne vairāk par 120 litriem atkritumu);

■ ja individuālā mājā ir deklarētas vairāk nekā divas personas, atkritumu izvešanai jābūt nodrošinātai vienu reizi divās nedēļās;

■ atkritumu izvešana no daudzdzīvokļu mājas jānodrošina ne retāk kā reizi nedēļā;

■ retāk kopējos atkritumus atļauts izvest to māju iedzīvotājiem, kuri veic šķirošanu. Piemēram, privātmājā ar divām deklarētām personām, kuras veic atkritumu šķirošanu, sadzīves atkritumus atļauts izvest vienu reizi divos mēnešos;

■ veikalu, kafejnīcu, tirdzniecības centru un citu sabiedrisko iestāžu atkritumiem jābūt izvestiem ne retāk kā reizi četrās nedēļās;

■ komersantiem ir pienākums noslēgt individuālu atkritumu izvešanas līgumu, ja to nosaka konkrētā situācija;

■ atkritumu izvešana Rīgas pilsētas teritorijā būs aizliegta laikā no 23.00 līdz 5.00, lai izvedēju radītais troksnis netraucētu iedzīvotāju mieru;

■ Rīgas domes Mājokļu un vides departaments veidos visu noslēgto atkritumu izvešanas līgumu reģistru, kas ļaus kontrolēt tos atkritumu ražotājus, kuriem nav līguma;

■ atkritumu izvešana no vasarnīcām un dārzu mājiņām būs iespējama tikai vasaras mēnešos, kad tur reāli dzīvo cilvēki;

■ atkritumu apsaimniekošanas operatora pienākums būs nodrošināt klientu ar tik daudz konteineriem, cik nepieciešams. Konteineru dizainam jābūt saskaņotam ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu;

■ atkritumu apsaimniekošanas operatoru pienākumos ietilps sabiedrības izglītošana par vides jautājumiem, ar mērķi arvien aktīvāk šķirot atkritumus;

■ atkritumu apsaimniekošanas operatoram būs atļauts nesavākt ārpus konteinera esošos atkritumus, ja viena mēneša ietvaros trīs reizes fiksēta situācija, ka atkritumi nav ievietoti vai arī tie nav ietilpuši konteinerā;

■ atkritumu apsaimniekošanas operatoram būs tiesības neizvest atkritumus, ja konteinerā ievietoti atkritumi, kas neatbilst tā marķējumam, ja konteineram nav iespējams piekļūt, ja piebraucamais ceļš līdz konteineru laukumam ir sliktā stāvoklī vai arī tur izvietotas aizliedzošās zīmes.