Balsojiet un sniedziet iesniegumus komisijā

Pirms kāda laika Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Normunds Beinarovičs mūsu avīzei pastāstīja, kādā veidā Rīgas iedzīvotāji var pieprasīt mājai piesaistītā zemesgabala robežu pārskatīšanu.

– Vai iedzīvotājiem privatizācijas komisijā jāiesniedz gatavs plāns ar iezīmētu teritoriju, no kuras viņi vēlas atteikties?

– Pārskatīšanas procesa paātrināšanai dzīvokļu īpašnieki pie mums var saņemt sava zemesgabala robežu plānu, kurš reģistrēts kadastra sistēmā, un patstāvīgi atzīmēt viņiem vēlamās kontūras. Taču, kā rāda prakse, visbiežāk īpašnieki vēlas atteikties no visas zemes, to skaitā arī funkcionāli nepieciešamās, un tas objektīvi nav izpildāms.

– Šāda vēlme ir dabiska, jo zemes noma ir ārkārtīgi dārga.

– Izpildīt visas dzīvokļu īpašnieku vēlmes nav iespējams. Piemēram, daži plānā uzrāda, lai komisija atstāj tikai tik daudz, lai zemesgabala perimetrs būtu 3–5 metri no mājas sienām. Šādos gadījumos komisijas darbinieki veic apskati uz vietas un visbiežāk konstatē šāda risinājuma neiespējamību. Mājai ir jāatstāj funkcionāli nepieciešamā teritorija, kur izvietot infrastruktūras elementus, labiekārtojumus un komunikācijas: auto stāvlaukumu, bērnu laukumu, atkritumu konteineru laukumu utt.

– Vai dzīvokļa īpašniekam ir tiesības individuāli pieprasīt zemesgabala robežu pārskatīšanu vai tomēr iesniegums jāapstiprina mājas kopsapulcei?

– Normatīvie akti paredz, ka dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības iniciēt zemesgabala lieluma pārskatīšanu un izteikt argumentus pārskatīšanas procesā, savukārt pārsūdzēt pašvaldības lēmumu attiecībā uz zemesgabala robežu izmaiņām domes priekšsēdētājam vai Administratīvajā tiesā dzīvokļu īpašnieki var tikai tad, ja šādu lēmumu ir pieņēmusi dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļu īpašuma likuma noteiktajā kārtībā.

Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības vērsties pašvaldībā ar lūgumu pārskatīt zem mājas esošā zemesgabala lielumu un izteikt savus apsvērumus un argumentus šajā procesā. Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības apstrīdēt pašvaldības komisijas lēmumu, ja tā lēmusi mājas īpašnieku kopība. Lēmumam jābūt pieņemtam Dzīvokļu īpašuma likumā noteiktajā kārtībā. Tas nozīmē, ka atsevišķi viens dzīvokļa īpašnieks šādu procedūru iesākt nevar.

– Pieņemsim, ka mājā ir aktīvistu grupa, kura gatava panākt zemesgabala robežu pārskatīšanu. Ar ko sākt?

– Ja mājas aktīvistiem trūkst informācijas par zemes pārskatīšanas procesu, viņiem pēc konsultācijas jāvēršas Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā Pērses ielā 10/12 Rīgā. Viņi saņems nepieciešamo dokumentu sarakstu, kuri īpašniekiem jāiesniedz reizē ar pieteikumu. Jautājumus var uzdot arī speciālā formā komisijas mājaslapā http://www.rdzmpk.lv.

Dokumentu iesniegšanas fakts, kā arī pilnvarota persona, kura pārstāvēs īpašnieku intereses pārrunās ar komisijas locekļiem, īpašnieku kopībai jāievēl un jāapstiprina kopsapulcē vai rakstiskā aptaujā ar vairākuma piekrišanu.

Pēc iesnieguma saņemšanas komisija izstrādās un savā mājaslapā ievietos jauno funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plānu, aicinot interesentus izteikt viedokļus.

Ja mājas iedzīvotāji nav apmierināti ar piedāvāto risinājumu un uzskata, ka komisija nav ņēmusi vērā svarīgus apsvērumus, ierosinājumi viņiem jāiesniedz komisijā. Tikai pēc visu precizējumu saskaņošanas jaunais mājas zemesgabala plāns tiks apstiprināts Rīgas domē.