Pilsēta palīdzēja labiekārtot pagalmu

Māja Salaspilī, Enerģētiķu ielā 4, izlietoja gandrīz 100 000 eiro teritorijas labiekārtošanai un ceļu izbūvei.

Salaspils pašvaldība jau vairākus gadus piedāvā atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošanas darbiem. Šogad sekmīgi pabeigts viens no apjomīgākajiem labiekārtošanas projektiem pilsētā – mājai Enerģētiķu ielā 4. 143 dzīvokļu lielās mājas iedzīvotāji ar pilsētas atbalstu pilnībā atjaunojuši mājas pagalmu, padarot to par vienu no pilsētas rotām.

Liela māja ar smagu likteni

Māja Enerģētiķu ielā 4 ir viena no lielākajām Salaspilī. Vēl pirms pieciem–sešiem gadiem neviens šo māju neuzdrošinātos saukt par apzinīgu – dzīvokļu īpašniekiem bija milzīgs parāds uzņēmumam Salaspils siltums, par kura izveidošanos iedzīvotāji vaino bijušo apsaimniekotāju.

– 2011. gadā mēs pēkšņi uzzinājām, ka esam parādā siltuma piegādātājam. Apsaimniekotājs nebija pārskaitījis aptuveni 30 000 latu, turklāt mēs zinājām, ka lielāko šīs summas daļu iedzīvotāji ir samaksājuši, – stāsta mājas vecākā Viktorija Ruņģe.

Šādā krīzes brīdī dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē nolēma mainīt apsaimniekotāju, savu glābšanu uzticot AS Rīgas namu apsaimniekotājs. Tā kā Salaspils siltums mājai jau bija atslēdzis karstā ūdens piegādi un draudēja nepieslēgt apkuri, iedzīvotāji pieņēma grūtu lēmumu – ar jaunā pārvaldnieka palīdzību samaksāt prasīto naudu.

– Pēc tam sekoja trīs sarežģīti gadi, kad mēs nevarējām atļauties remontdarbus, – atceras mājas vecākā. – Tomēr jau 2016. un 2017. gadā mājai parādījās uzkrājumi, un mēs nolēmām piedalīties pilsētas izsludinātajā konkursā par pagalmu labiekārtošanu.

Palīdz pašvaldība

Lielās mājas pagalms bija bēdīgā stāvoklī – peļķes, nestrādājoša lietus ūdens kanalizācija, bedres un autostāvvietu trūkums. Tajā pašā laikā iedzīvotāji redzēja, ka daudzas kaimiņmājas jau izmantojušas pilsētas palīdzības programmu un bija ļoti apmierinātas.

Salaspils dome ik gadu izraugās trīs mājas, kurām piešķir līdz 90% no labiekārtošanas darbiem nepieciešamajiem līdzekļiem, bet ne vairāk kā 300 eiro par katru mājā deklarēto personu. Būt lielai mājai izrādījās ļoti izdevīgi – adresē Enerģētiķu 4 bija deklarēti vairāk nekā 300 iedzīvotāji, tas deva iespēju pretendēt uz pilsētas līdzfinansējumu 90 000 eiro apmērā.

Pirmais plāns

Viktorija Ruņģe atminas, ka darbs pie projekta ilga vairāk par diviem gadiem:

– Pirmajā sapulcē es iedzīvotājiem parādīju labiekārtošanas darbu skices. Uzreiz paskaidroju, ka nāksies nozāģēt veco koku pirmo rindu, lai ierīkotu civilizētu autostāvvietu. Kaimiņi izstrīdējās, bet skici tomēr saskaņoja. Otrā sapulce tika sasaukta, lai izlemtu līdzfinansējuma jautājumu. Mūsu māja ik gadu remontiem sakrāj 12 000 eiro. Desmit tūkstošus nolēmām atdot pagalma labiekārtošanai, 2 tūkstošus atstāt drošībai, ja nu gadās kāds remonts. Bija lielas diskusijas, daži kaimiņi par mani sūdzējās domē, bet, par laimi, viss norima un beidzās labi. Rezultātā tika pasūtīts teritorijas labiekārtošanas projekts, kura izmaksas sasniedza 10 000 eiro. No šīs milzīgās naudas mājai nācās samaksāt tikai desmito daļu – 10 tūkstošus.

Skaitļi

Svarīgi: pēc 30 000 latu liela parāda par siltumu dzēšanas un dalības labiekārtošanas projektā, kura kopējās izmaksas ir 125 000 eiro, mājas Enerģētiķu ielā 4 iedzīvotāji turpina maksāt mazāk nekā daudzu citu māju iedzīvotāji Latvijā. AS Rīgas namu apsaimniekotājs apsaimniekošanas maksa ir 0,33 eiro par 1 kv. m, bet uzkrājumiem remontiem iedzīvotāji ir nolēmuši krāt 0,15 par 1 kv. m.

Grūtības iedzīvotājus nebiedēja

Mājas pārstāvji dokumentus par piedalīšanos konkursā Salaspils domē iesniedza 2017. gada februārī. Pēc tam dome izsludināja konkursu par darbu izpildi. Piedāvājumi no būvniekiem tika saņemti tikai 2017. gada jūlijā, un tad gandrīz vai notika katastrofa:

– Izrādījās, ka visizdevīgākais cenas piedāvājums mūsu spēju robežu pārsniedza par vienu ceturtdaļu, jo maksāja 125 000 eiro. Dome piedāvāja līdzfinansējumu palielināt vēl par 10% – līdz 98 tūkstošiem, – stāsta mājas vecākā. – Tas nozīmēja, ka mums bija jāpalielina mājas līdzmaksājums no 10 līdz 27 tūkstošiem vai jāatsakās no dalības konkursā. Steidzami sasaucām sapulci, kurā es ultimatīvā formā piedāvāju pieņemt lēmumu. Reizēm cilvēkiem ir jāpasaka tieši: „Varat atteikties no līdzmaksājuma palielināšanas līdz 27 tūkstošiem eiro, taču, ja atteiksieties no teritorijas labiekārtošanas šajā reizē, tad jautājums būs slēgts. Projektu vēlreiz mēs neiesniegsim, bet paliksim savā izdangātajā pagalmā un nekoptajā teritorijā!”

Rezultātā 75% īpašnieku nobalsoja par līdzmaksājuma palielināšanu par 17 tūkstošiem no mājas uzkrājumu fonda.

Kredītu ņemt nevajadzēja

– Lai veiktu labiekārtošanas darbus, mums nenācās krist parādos vai nonākt kredīta jūgā, – skaidro Viktorija. – Vajadzīgajā dienā mūsu uzkrājumu fondā bija tieši 27 000 eiro. Rezultātā darbi tika sākti 2017. gada rudenī, bet pabeigti – 2018. gada pavasarī.

Darbu gaitā mājai Enerģētiķu ielā 4 tika nomainīta lietus ūdens kanalizācija, uzstādītas jaunas ielu apgaismojuma lampas un nomainīta elektrosistēma, paplašināta un labiekārtota autostāvvieta – pie mājas bijušo 30 automašīnu vietā novietot var 42.

– Katram iedzīvotājam nav savas stāvvietas, jo autoīpašnieku mājā ir daudz vairāk nekā iespējamo vietu. Problēmu kaut cik atrisinājām, izsniedzot caurlaides visiem, kuri to vēlējās. Sanāca 80 uz 42 vietām. Īpašniekiem ir skaidri noteikumi: atļauja novietot auto ir visiem, bet garantijas, ka vieta būs brīva, nav nevienam.

Konfliktus cenšamiem mīkstināt ar šādiem noteikumiem: no 8.00 līdz 17.00 stāvvietu pie mājas var izmantot bez caurlaides, bet no 17.00 līdz 21.00 tā pieejama ar viesu caurlaidēm.

Mājai ir savs kalniņš

Protams, ka stādījumu liktenis iedzīvotājiem bija ļoti sāpīgs, jo labiekārtošanas darbu dēļ nācās nocirst 10 vecus kokus.

– Mēs skaidrojām, ka pie mājas ir nevis parks, bet pagalms, kurā vietai vispirms ir jābūt bērniem, veciem cilvēkiem un māmiņām ar ratiņiem. Vecos kokus aizstājām ar jauniem kociņiem un krūmu stādījumiem. Turpat novietojām četrus solus, bērnu laukumu ar mākslīgo kalniņu.

Starp citu, kalniņa projektā nebija, un, kad būvnieki sāka tā iekārtošanu, cilvēki brīnījās. Tad projektētājs izskaidroja, ka kalniņu beidzamajā brīdī ieplānojusi pašvaldības arhitekte. Paldies viņai par ideju – ziemā mūsu bērniem bija savs privātais kalniņš, lai vizinātos ar ragavām.

– Tagad uz mūsu pagalmu nāk bērni no visa mikrorajona, – lepni stāsta Viktorija. – Mūsu māmiņām jautāju: „Jums pašām pietiek vietas?” Viņas atsaka: „Ko lai dara? Kad mums pie mājas nekā nebija, mēs taču arī gājām uz citu māju bērnu laukumiem.”

Nesakoptu bērnu laukumu un aizlaistu teritoriju Salaspilī kļūst arvien mazāk. Pateicoties pašvaldības atbalsta programmai, pilsētā ir labiekārtoti vairāk nekā 20 pagalmi. 2017. gadā finansējumam pieteicās 11 mājas ar kopējo finansējuma apjomu pāri pusmiljonam eiro. Konkursā uzvarēja trīs mājas, to skaitā arī deviņstāvu māja Enerģētiķu ielā 4.

Šogad programma turpinās.