Dzīvokļu rinda – visi cipari

Mēs uzzinājām, cik Rīgas domei ir brīvu dzīvokļu!

Pagājušajā nedēļā Rīgas domes Dzīvokļu pārvalde atskaitījās pilsētas Mājokļu un vides komitejas deputātiem par paveikto darbu. Interesenti ar gandarījumu varēja pārliecināties, ka dzīvokļu lietā Rīgā viss rit savu gaitu: ar vienu roku pašvaldība piešķir dzīvokļus tiem, kam tie vajadzīgi, bet ar otru – pieraksta rindā nākamos pretendentus. Balanss tiek ideāli ievērots: dzīvokļu rinda pēdējā laikā praktiski nesamazinās, bet arī nepalielinās.

Lūk, ar kādiem datiem Dzīvokļu pārvalde iepazīstināja deputātus:

■ 4125 – tik cilvēku (ģimeņu) stāvēja rindā, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 2016. gada 1. janvārī.

■ 4062 – tik cilvēku (ģimeņu) stāvēja rindā, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 2016. gada 1. jūlijā.

Rinda ir stabila!

2016. gada pirmajā pusgadā Dzīvokļu pārvaldes komisija personu reģistrācijai pieņēmusi šādus lēmumus (lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā):

■ 188 cilvēki uzņemti rindā 1. reģistrā, lai saņemtu sociālo dzīvojamo telpu;

■ 33 bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, uzņemti rindā 3. reģistrā;

■ 31 maznodrošinātā ģimene, kuras apgādībā ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu, reģistrēti 6. reģistrā, lai saņemtu dzīvojamo platību pirmām kārtām;

■ 32 denacionalizēto māju iedzīvotāji, politiski represētās personas, repatrianti un personas ar sevišķiem nopelniem ieskaitīti 7. reģistrā, lai saņemtu dzīvojamo platību pirmām kārtām;

■ 68 pašvaldību dzīvokļu īrnieki ir iekļauti rindā 8. reģistrā, jo dzīvojamā platība, kurā viņi pašlaik dzīvo, ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Ko tas nozīmē? Tikai to, ka situācija ar dzīvokļu rindu galvaspilsētā praktiski nemainās. Apmēram tikpat daudz cilvēku Dzīvokļu pārvaldē bija reģistrēti 2015. gadā.

Kurš būs pēdējais?

Protams, jebkuram cilvēkam, kurš domā, vai nevajadzētu prasīt palīdzību Dzīvokļu pārvaldē, būtu interesanti uzzināt, cik daudz cilvēku pirms viņa stāvēs rindā, lai iegūtu pašvaldības dzīvokli. Lūk, jaunākie dati, kā dzīvokļu rindā stāvošie Rīgā sadalīti pa dažādiem reģistriem.

Reģistrēto personu (ģimeņu) skaits katrā reģistrā:

Reģistra numurs

2016. gada 1.janvārī

2016. gada

1.jūlijā

1.

1455

1471

2.

26

29

3.

346

357

4.

131

122

4.1

357

349

5.

11

6

6.

204

209

7.

1231

1129

8.

169

202

9.

27

31

10.

168

157

Dažus dzīvokļus saremontēs

Dzīvokļu pārvalde atskaitījās arī par remontdarbiem, kurus veic dzīvokļos, kas pieder pilsētai. Izrādījās, ka aizvadītajā pusgadā:

■ 23 dzīvokļi ir renovēti (no tiem 15 dzīvokļi atrodas dzīvojamā mājā Dubultu ielā 4, kur tie, kuri stāvēja dzīvokļu rindā, saņēma 5 divistabu un 10 trīsistabu dzīvokļus, kuros agrāk atradās bērnu poliklīnika);

■ 65 dzīvokļi bija iekļauti renovējamo dzīvokļu sarakstā;

■ 36 neizīrēti dzīvokļi gaida, kad Rīgas domes Mājokļu un vides departaments sagatavos renovācijas darbu tāmi.

Cik ir brīvu dzīvokļu?

Iedzīvotāji bieži sūdzas, ka Rīgas domes Dzīvokļu pārvalde piedāvā vecas un bojātas telpas. “Droši vien labus dzīvokļus patur,” ir pārliecināti rīdzinieki. Atskaitē redzams, ka tā nav. 2016. gada 1. jūlijā Dzīvokļu pārvaldē rezervē bija tikai 90 brīvu dzīvokļu, no kuriem 21 ir sociālā dzīvokļa statuss. 85 dzīvokļi atrodas ļoti sliktā stāvoklī, ka Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija nolēma, ka tos nav vērts remontēt. Tādi dzīvokļi nonāks izsolē.

Esiet tik laipni – atbrīvojiet!

Dome turpina izvietot iemītniekus no vecām kopmītņu tipa mājām, kuras pēc kāda laika paredzēts renovēt un iekārtot par ērtu mājokli. Šogad pabeigta izvietošana no mājas Valdlauču ielā 10, kur atbrīvoti 28 dzīvokļi. Bet tagad pilnā sparā notiek izvietošana no mājas Prūšu ielā 25a, kur tagad dzīvo vairāk nekā 60 ģimeņu. Iedzīvotājiem piedāvāts doties projām no mājām Valmieras ielā 24 un Katrīnas ielā 18.

Cik daudz iedeva?

Protams, Dzīvokļu pārvalde ne tikai izvieto cilvēkus un uzņem rindā, bet arī piešķir dzīvokļus. 2016. gada pirmajos sešos mēnešos Rīgā palīdzību dzīvokļa jautājumos saņēmušas 209 ģimenes, no kurām 11 ģimenes – steidzamā kārtībā.