Ģimenēm – labāki nosacījumi

Rīgas dome pieņēmusi grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos par palīdzības  sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Tie paredz, ka dzīvokļu rindā esošās daudzbērnu ģimenes un personas, kurām nav parādu par komunālajiem pakalpojumiem, varēs pretendēt uz labākiem dzīvokļiem.

Turpmāk ar atsevišķu istabu tiks nodrošināti ik divi bērni no septiņu gadu vecuma (līdz šim bija noteikts, ka atsevišķa istaba bērnam pienākas tikai no deviņu gadu vecuma). Tāpat noteikumi uzlabos to īrnieku stāvokli, kuriem nav parādu. Izvietojot īrniekus no pašvaldības dzīvojamām telpām, piemēram, gadījumā, ja mājai vajadzīgs remonts, viņi varēs saņemt no pašvaldības  atsevišķus dzīvokļus ar ērtībām.

Kopumā dzīvokļu rindā šā gada 30. oktobrī bija reģistrētas 4730 personas (ģimenes), no tām 2728 ir denacionalizēto namu īrnieki. Gada laikā rindā no jauna reģistrētas aptuveni 700 ģimenes, no tām 10% ir daudzbērnu ģimenes, kuru aizgādībā ir trīs un vairāk bērnu.