Startē adrešu reforma

Šogad Rīgā sāksies adrešu reforma. Rīgas pilsētas būvvalde sakārtos atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ap 10 000 adrešu. Tā kā adresācijas maiņa attieksies uz ļoti daudziem rīdziniekiem, tuvākajā laikā tiks uzsāktas publiskas apspriešanas, bet namu pārvaldniekiem nāksies mainīt adrešu norādes.

Kopumā Rīgā ir apmēram pusmiljons zemesgabalu, ēku un telpu grupu adrešu. Aptuveni 35 000 adresācijas objektu ir ēkas, 40 000 – zeme. 20% jeb kopumā vismaz 10 000 ēku adreses tiks mainītas, piešķirot adresi no jauna vai mainot ielas nosaukumu, ēkas numuru.

Ja vairākām ēkām būs vienāda adrese, tad no ielas tālākajām ēkām tiks piešķirts burts, piemēram, 15a, 15b, 15c.

Ja ēkas adresē ir dubultnumurs (sadalīts ar šķērssvītru), tad to mainīs – ēkai būs tikai viens numurs.

Ja ielai ir pārrāvums, tad vēsturiskajai ielai atstās esošo nosaukumu, bet pārējā ielas posmā piešķirs citu nosaukumu.

Dažas mājas pēc reformas būs piesaistītas citai ielai. Tas tiks darīts tāpēc, lai adresi būtu vieglāk atrast, jo šobrīd daļa ēku atrodas patālu no ielām, kurām tās ir piesaistītas.

Pārmaiņas skars arī viendzīvokļa un divdzīvokļu mājas. Šobrīd tur var atrast dīvainus dzīvokļu numurus – Nr. 5, Nr. 10. Izrādās, ka pilsētas uzskaitē tādas privātmājas ir iegrāmatotas kā līdzās esošo lielo māju piedēklis. Lielajā mājā sāktā dzīvokļu numerācija automātiski turpinās kaimiņos esošajā savrupmājā. Arī šos numurus plānots pārskatīt.

Rīgas pilsētas būvvalde sola iedzīvotājus uz publisko apspriešanu aicināt pa rajoniem: „Gaidām, ka iedzīvotāji sniegs mums informāciju, apspriedīs ar mums jaunos numurus un jaunās ielas, uzdos jautājumus”. Pirmā publiskā apspriešana notiks Pārdaugavā, datums pagaidām nav zināms.

Adrešu reformu Rīgā plānots paveikt divos gados. Informācija par jaunajām adresēm automātiski tiks nodota Valsts zemes dienestam, Zemesgrāmatai, Iedzīvotāju reģistram un Uzņēmumu reģistram. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji bez jebkādām problēmām turpinās saņemt vēstules, laikrakstus un dokumentus pēc jaunās adreses.