Nepalaidiet garām naudu!

Izskatot grozījumus pilsētas 2013. gada budžetā, Rīgas dome papildus piešķīrusi 25 tūkstošus latu energoauditu veikšanai daudzdzīvokļu mājās. Rīgas enerģētikas aģentūra aicina programmā piedalīties ne tikai pašvaldības namu pārvalžu klientus, bet arī dzīvokļu īpašnieku biedrības un kooperatīvās sabiedrības.

Līdz šim Rīgā ar pašvaldības atbalstu veikts 102 māju energoaudits (no tām 70 apsaimnieko SIA Rīgas namu pārvaldnieks). Atgādināsim, ka energoaudits ir mājai visnotaļ svarīga procedūra. Šis pētījums palīdz atklāt mājas „aukstās” vietas. Vadoties pēc apsekošanas rezultātiem, energoauditori dod iedzīvotājiem padomus par māju siltināšanu. Uzmanību: pilna renovācija šai gadījumā nepavisam nav obligāta. Varbūt mājā iespējams taupīt 20–30% siltuma, tikai ieliekot drošākas ārdurvis un uzlabojot cauruļvadu siltumizolāciju bēniņos, un tā nepabūt nav dārga procedūra.

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem pašvaldība apmaksā līdz 80% energoaudita izmaksu, bet ne vairāk par 300 latiem vienai mājai. 20% no apsekošanas izmaksām jāsedz pašiem iedzīvotājiem no mājas kopējā fonda. Pieteikumus pieņem Rīgas enerģētikas aģentūra.

Reizē ar pārskatu energoauditori izsniedz mājai energopasi. Tādējādi mājas lietu papildina likumos paredzēts svarīgs dokuments.