Vai pārvaldniekam ir jāsakopj mājas apkārtne?

„Pie daudzdzīvokļu mājas nav izveidoti celiņi piekļuvei namam, brienam pa dubļiem pavasaros un rudeņos, vasarās, kad tiek pļauta zāle, nesam to iekšā dzīvoklī. Vai pārvaldniekam – pagasta pārvaldei – tas būtu pienākums – vismaz sakārtot pieejamo un piebraucamo celiņu? B. Riekstiņa.”

Atbild Artūrs Lielgalvis, zvērināts advokāts:

– Atbilde tiek sniegta, pieņemot, ka pārvaldnieks ir pašvaldības uzņēmums, kas sniedz pārvaldīšanas pakalpojumu. Attiecīgi pārvaldniekam ir pienākums rīkoties dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā uzdevumā un apmērā, t.i., saskaņā ar pārvaldīšanas līgumā noteiktajiem pakalpojumiem par noteikto pārvaldīšanas maksu. Dzīvokļu īpašnieki ir tiesīgi nolemt veidot uzkrājuma fondu, vienlaikus nosakot, kādiem mērķiem tas tiks izlietots. Ja vēlaties sakārtot piekļuves celiņus, jāpieņem attiecīgs lēmums un jāvienojas ar pārvaldnieku par darbu izpildes kārtību. Praksē ir sastopami divi varianti:

■ no sākuma tiek izveidots uzkrājuma fonds, un pēc tam par uzkrātajiem līdzekļiem tiek veikti darbi;

■ vienoties ar pārvaldnieku, kurš piešķir līdzekļus darbu izpildei (neveidot uzkrājumu fondu), un attiecīgi iekļaut ikmēneša rēķinos noteikto maksājuma summu par veiktajiem darbiem.

Avots: lvportals.lv.