Par dzīvesvietas nedeklarēšanu – sods līdz 350 eiro!

Saeimā beidzamajā lasījumā ir pieņemti labojumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Normatīvajos aktos ir paredzēts sods par dzīvesvietas nedeklarēšanu.

Dzīvesvietas deklarēšanas likums ir visai saudzīgs attiecībā pret pārkāpējiem. Piemēram, ikvienam cilvēkam ir tiesības deklarēties jebkurā adresē, nekādi nepierādot savas tiesības uz šo dzīvesvietu. Savukārt dzīvokļa īpašniekam, kura īpašumā deklarējies krāpnieks, ne tikai nākas maksāt visus komunālos pakalpojumus, kurus aprēķina pēc deklarēto personu skaita, bet arī staigāt pa iestādēm ar lūgumu anulēt svešo personu.

Tagad likumā būs iestrādāta norma par soda naudas piemērošanu personām, kuras vispār nav deklarējušas savu dzīvesvietu. Viņas varēs sodīt ar brīdinājumu vai piemērot naudas sodu līdz 70 naudas vienībām (katra naudas vienība ir līdzvērtīga 5 eiro).

Šo sodu personai varēs piemērot Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, katras konkrētās pašvaldības Administratīvā komisija, pašvaldības policija, Valsts policija vai Valsts robežsardze.

Par šo labojumu deputāti balsoja vienbalsīgi, taču izmaiņas likumā pēc būtības neko nemainīs Latvijas iedzīvotājiem. Līdzīga norma par soda naudas piemērošanu līdz 350 eiro bija ietverta Administratīvo pārkāpumu likumā. Sakarā ar to, ka Administratīvo pārkāpumu likums ar 2020. gada 1. jūliju vairs nebūs spēkā un tiks aizstāts ar jauno Administratīvās atbildības likumu, normu par sodiem pārnesa uz profilējošo normatīvo aktu.