Nekustamā īpašuma nodoklis: vairāk vai mazāk?

Lasiet Rīgas domes saistošos noteikumus, lai uzzinātu, ko darīt dzīvokļa īpašniekam, lai nākamgad par mājokli nebūtu jāmaksā SEPTIŅKĀRT lielāks nekustamā īpašuma nodoklis!

No 2016. gada 1. janvāra Rīgā mainīsies nekustamā īpašuma aprēķināšanas noteikumi. Galvenais jaunums: galvaspilsētas dzīvokļu īpašnieki, kuru īpašumā līdz 31. decembrim dzīvesvietu nebūs deklarējusi vismaz viena persona, maksās septiņas reizes lielāku nodokli – pēc likmes 1,5% no objekta kadastrālās vērtības. Atlicis tikai nedaudz vairāk par mēnesi, lai nokārtotu visas formalitātes un novērstu paaugstinātas nodokļa likmes piemērošanu. Esiet uzmanīgi!

Kā zināms, šobrīd vidēji statistiska dzīvokļa īpašnieks Rīgas mikrorajonā maksā nekustamā īpašuma nodokli 0,2% apmērā no mājokļa kadastrālās vērtības gadā. Ja ģimenei nepienākas nodokļa atlaides, tā katru gadu pašvaldībai samaksā aptuveni 50 eiro.

Līdz šim Rīgas dome pēc vienādas likmes aprēķināja nodokli gan par dzīvokļiem, kur deklarēti iemītnieki, gan par nosacīti tukšiem mājokļiem, kur, kā liecina dokumenti, neviens nav deklarēts. Taču nākamgad viss mainīsies! Ja līdz šā gada 31. decembrim jūsu dzīvoklī nebūs deklarēta kaut viena persona, jums nāksies maksāt nodokli pēc paaugstinātas likmes – 1,5% no kadastrālās vērtības (vidēji 350 eiro gadā, bet summa var būt gan mazāka, gan lielāka – atkarībā no jūsu nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības).

Ko darīt godprātīgiem cilvēkiem, kam pieder dzīvoklis Rīgā, bet viņi nav to deklarējuši par savu dzīvesvietu? Iespējami divi varianti. Pirmkārt, dzīvokli par savu dzīvesvietu var deklarēt jebkurš īpašnieka radinieks vai ģimenes loceklis. Otrkārt, var atļaut dzīvoklī deklarēties īrniekiem. Abos gadījumos arī turpmāk nekustamā īpašuma nodoklis būs jāmaksā pēc pazeminātas likmes – 0,2–0,6% no kadastrālās vērtības.

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē ir sarēķināts, ka šobrīd Rīgā oficiāli ir aptuveni 39 000 tukšu dzīvokļu. To īpašniekiem steidzami vajadzētu atrast cilvēkus, ko deklarēt savā adresē, lai nekustamā īpašuma nodoklis nebūtu jāmaksā pēc paaugstinātas likmes.

Reizē Rīgas dome no 2016. gada 1. janvāra paplašinājusi to personu loku, kam pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Papildus noteiktas nodokļa atlaides ģimenēm ar bērniem: ģimenes ar vienu bērnu saņems atlaidi 50% apmērā, ģimenes ar diviem bērniem 70% apmērā. Sagaidāms, ka atlaides nākamgad saņems aptuveni 35 tūkstoši ģimeņu.

Vai jūs piederat jaunajai atlaižu saņēmēju kategorijai, vai arī turpmāk maksāsiet septiņas reizes lielāku nodokli? Atbildes uz jautājumiem meklējiet šajā numurā publicētajos Rīgas domes saistošajos noteikumos!

Kā saņemt atlaidi par bērniem?

Sākot no 2016. gada, nekustamā īpašuma nodokļa 50% atlaide par vienu bērnu un 70% atlaide par diviem bērniem  tiks piemērota ģimenēm, kas atbilst šādiem noteikumiem:

■ vismaz vienam no vecākiem jābūt dzīvokļa īpašniekam;

■ dzīvokļa īpašniekam vai tā laulātajam, kā arī bērnam vai bērniem dzīvoklī jābūt deklarētajai dzīvesvietai;

■ atlaide pienākas arī par bērniem  līdz 24 gadu vecumam, ja tie mācās  dienas nodaļā augstskolā vai skolā.

Vai tiks saglabāti līdzšinējie atvieglojumi?

2016. gadā Rīgā tiks saglabāti visi patlaban esošie atvieglojumi, ko šogad izmantoja 28 308 nodokļa maksātāji, kas savu dzīvesvietu deklarējuši Rīgā.

90% no maksājuma summas:

■ personām, kurām likumā noteiktajā kārtībā vai ar atsevišķiem Rīgas Sociālā dienesta lēmumiem piešķirts trūcīgas personas statuss;

■ vientuļiem pensionāriem, vientuļiem 1. un 2. grupas invalīdiem;

■ vecākiem ar trim vai vairāk bērniem vecumā līdz 19 gadiem (ieskaitot pieņemtos bērnus). Atvieglojumi attiecas arī uz bērniem līdz 24 gadiem, ja viņi nestrādā, bet mācās dienas nodaļā augstskolā vai skolā;

■ personām, kas taksācijas gada periodā bijuši aizbildņi bērnam, kas saņem pensiju sakarā ar apgādnieka zaudēšanu;

■ personām, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājā, kurā veikta fasādes siltināšana; šim atvieglojumam vajadzētu mudināt rīdziniekus veikt mājokļa renovāciju.

70% no maksājuma summas:

■ personām, kurām likumā noteiktajā kārtībā vai ar atsevišķiem Rīgas Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas statuss;

■ pensionāriem un 1. vai 2. grupas invalīdiem, kuriem nav pilngadīgu bērnu un kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta tikai ar vienu personu, kas ir 1. vai 2. grupas invalīds vai pensionārs.

50% no maksājuma summas:

■ pensionāriem, kuriem ir pilngadīgi bērni un kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2. grupas invalīds vai pensionārs;

■ 1. vai 2. grupas invalīdiem vai bērniem invalīdiem;

■ daudzbērnu ģimenēm, kurās vecāki audzina trīs un vairāk bērnu, tai skaitā bērnus līdz 18 gadu vecumam no savām iepriekšējām laulībām. Šajā gadījumā vecāku laulībai jābūt oficiāli reģistrētai un gan vecākiem, gan visiem bērniem deklarētajai dzīvesvietai jābūt vienā dzīvoklī;

■ politiski represētajām personām.

Svarīgi: nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemēro tikai pensionāriem, kas sasnieguši Latvijā noteikto oficiālo pensionēšanās vecumu.