Par ietvju attīrīšanu no sniega un ledus

Freepik.com

Katru gadu ziemā tiek veikta ielu un ietvju attīrīšana no sniega un ledus, kā arī to apstrāde ar pretslīdes materiāliem, kas nodrošina drošu braukšanu un iešanu. Kā pareizi apstrādāt ietves pie savas mājas? Par to stāsta Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta speciālisti.

Kādus materiālus izmantot?

Pretslīdes materiāli var būt dažādi:

■ smiltis,

■ granīta vai dolomīta sīkšķembas,

■ vārāmais sāls (nātrija hlorīds NaCl),

■ kalcija hlorīds (CaCl),

■ dažādi pretslīdes materiālu maisījumi.

Pārsvarā tiek izmantots tehniskais/vārāmais sāls NaCl. Tajā pašā laikā nātrija hlorīda lietošana ledus un sniega kausēšanai negatīvi ietekmē ēkas, inženierkomunikācijas, transportlīdzekļus, izraisot pastiprinātu koroziju, kā arī ielu apstādījumus.

Sāls lietošanas nianses

Lai nodrošinātu noteiktās prasības, kā arī saudzētu apstādījumus un pilsētas infrastruktūru, Mājokļu un vides departaments lūdz maksimāli veikt ietvju attīrīšanu no sniega un ledus mehāniski, bet pretslīdes materiālus lietot tikai pēc sniega un ledus mehāniskas notīrīšanas (traktortehnika, specializētie sniega tīrīšanas vai savākšanas mehānismi, lāpstas, slotas).

Ja iespējams, vajadzētu izvēlēties dabai saudzīgākus pretslīdes materiālus, piemēram, smiltis, granīta vai dolomīta sīkšķembas, bet, ja tiek izmantots tehniskais/vārāmais sāls (NaCl), tam kā piemaisījumu pievienot kalcija hlorīdu (CaCl), kas gan mazāk kaitēs ielu apstādījumiem, gan nodrošinās sniega un ledus kušanu zemākās temperatūrās, tādējādi palielinot efektivitāti un samazinot kopējo hlorīdu patēriņu. 

Kā saglabāt kokus?

NaCl lietošana ledus atsaldēšanai negatīvi ietekmē augsnes struktūru. Augsnē absorbētie nātrija joni degradē tās struktūru un saputekļo to, tāpēc augsnē samazinās gaisu saturošo poru daudzums un tiek traucēta ūdens caurplūde, kas ir cēlonis ielu apstādījumu bojāejai.

Dažādu sāļu maisījums ir mazāk kaitīgs kokiem nekā vienas sāls šķīdums. NaCl sastāvā esošais nātrijs ir vismaz divas reizes kaitīgāks par hlorīdiem, tādēļ iespēju robežās vajadzētu samazināt nātriju saturoša sāls lietošanu.

Pēc ķīmiskā sastāva apstādījumiem labāks ir kalcija hlorīds, jo balasta elementa nātrija vietā ir barības elements kalcijs, turklāt šis sāls kausē ledu un sniegu arī – 20°C temperatūrā. Ņemot vērā, ka kalcija hlorīds ir dārgāks par nātrija hlorīdu, būtu ieteicams lietot sāls maisījumu, kurā CaCl ir vismaz 20%.

Ko nosaka normatīvie akti?

Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” 4.4. punkts noteic, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai faktiskais valdītājs, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks nekustamā īpašuma un tam piegulošajā teritorijā nodrošina:

4.4.1. esošo gājēju ietvju un slīpās bruģētās ietves zonas no brauktuves malas līdz ietves horizontālajai zonai, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, attīrīšanu no sniega un ledus, pretslīdes materiāla kaisīšanu, kā arī publiskai lietošanai ierīkotu pagalma celiņu tīrīšanu un kaisīšanu līdz plkst. 8.00, nodrošinot gājēju drošu pārvietošanos; pastiprinātas snigšanas un apledojuma veidošanās apstākļos nodrošināma gājēju ietvju tīrīšana un pretslīdes materiāla kaisīšana, nepieļaujot uz tām sniega kupenu un ledus veidošanos;

4.4.2. esošo piebrauktuvju un piebraucamo ceļu tīrīšanu, nepieļaujot uz tām sniega kupenu un apledojuma veidošanos, kā arī to uzturēšanu kārtībā un pretslīdes materiāla kaisīšanu, lai nodrošinātu transportlīdzekļu izbraukšanu līdz publiskā lietojuma ielu tīklam;

4.4.3. pieļaujama sniega vaļņu veidošana, ja tie netraucē gājēju kustību pa ietvēm un transporta pārvietošanos pa piebrauktuvēm un piebraucamajiem ceļiem; aizliegts veidot sniega vaļņus uz gājēju pārejām un krustojumiem, tuvāk par 5 metriem no gājēju pārejām un krustojumiem, kā arī koku apdobēs;

4.5. savāktā sniega izvešanu no ietvēm, kur tas traucē gājēju un transporta satiksmi, darbdienās no plkst. 21.00 līdz plkst. 7.00, brīvdienās un svētku dienās jebkurā laikā uz vietām, ko noteikusi pašvaldība.