Ūdens skaitītāju verificēšanu var atlikt!

Pixabay.com

Ārkārtējās situācijas laikā ir spēkā īpaši noteikumi dzīvokļu īpašniekiem 

Sakarā ar COVID-19 epidēmiju valstī atkal izsludināta ārkārtējā situācija. Ko darīt, ja šajā laikā ir beidzies individuālo ūdens skaitītāju verifikācijas termiņš?

„Dzīvoju vienistabas dzīvoklī Ķengaragā, – raksta Olga. – Manā dzīvoklī ir četri ūdens patēriņa skaitītāji. Nesen mūsu mājas pārvaldnieks – īpašnieku sabiedrība – man atsūtīja atgādinājumu, ka 22. novembrī maniem skaitītājiem beigsies verifikācijas termiņš un tie jānomaina uz jauniem. Es esmu seniora vecumā un atrodos riska grupā, jo man ir astma. Baidoties inficēties ar koronavīrusu, ārkārtējās situācijas laikā nevēlos aicināt uz mājām svešiniekus, to starpā meistarus. Vai man ir tiesības atlikt ūdens skaitītāju verificēšanu uz vēlāku laiku?”

Jā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013 ikviens dzīvokļa īpašnieks var atlikt individuālo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi vai nomaiņu, ja to kārtējās verificēšanas termiņš ir ārkārtējās situācijas laikā vai trīs mēnešu laikā pēc tās beigām.

n Noteikumos Nr. 1013 teikts, ka pirms ārkārtējās situācijas beigām nevienam nav tiesību ierasties jūsu dzīvoklī, lai pārbaudītu ūdens skaitītāju rādījumus, to darbības pareizību un plombu tehnisko stāvokli. Tāpat pārvaldniekam nav tiesību prasīt, lai dzīvokļa īpašnieks veic skaitītāju pirmstermiņa verificēšanu, nomaiņu vai uzstādīšanu. Visas šīs darbības, kas būtu jādara parastā laikā, nākas atlikt līdz ārkārtējās situācijas beigu dienai.

n Pieņemsim, ka skaitītāju verificēšanas termiņš ir beidzies pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas vai tās laikā. Ja Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējo situāciju epidēmijas vai pandēmijas dēļ, dzīvokļa īpašnieks var atlikt skaitītāju pārbaudi un nomaiņu. Šis darbs ir jāizdara trīs mēnešu laikā  pēc ārkārtējās situācijas beigām. Tikmēr pārvaldniekam, izrakstot īpašniekam rēķinus par ūdens patēriņu, jāņem vērā esošo skaitītāju rādījumi.

n Ko darīt, ja epidemioloģiskās krīzes laikā ūdens skaitītājs ir sabojājies un jūs nevarat nodot tā rādījumus, turklāt neesat informējis pārvaldnieku par savu prombūtni? Šādā gadījumā līdz ārkārtējās situācijas beigām pārvaldniekam ir pienākums izrakstīt jums rēķinus par ūdeni, pamatojoties uz datiem par vidējo patēriņu beidzamo trīs mēnešu laikā.