Rīgas ūdens nomainīs mehāniskos skaitītājus

Freepik.com

Uzņēmums Rīgas ūdens paziņoja par plāniem 2021. gadā veikt mehānisko ūdens skaitītāju nomaiņu pret ultraskaņas mēraparātiem, tādējādi nodrošinot precīzu sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaiti.

Pašlaik Rīgā sākts pilotprojekts, kura ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās uzstādīti 50 ultraskaņas mēraparāti, lai pēc to darbības rezultātu izvērtēšanas lemtu par turpmākajām darbībām. Izsludināts arī iepirkums par vēl 341 ultraskaņas mēraparāta iegādi.

Pēc šī pilotprojekta rezultātu analīzes un secinājumu veikšanas Rīgas ūdens sola sagatavot priekšlikumus par optimālāko skaitītāju veidu, kuru uzņēmums varētu izmantot turpmāko pakalpojumu uzskaitei.

Rīgas ūdens valdījumā patlaban ir 19544 māju mehāniskie skaitītāji.

Ir novērots, ka DN32 un DN40 diametra komercuzskaites mēraparāti pēc ilgstošas izmantošanas tiek atzīti par nederīgiem. Tas rada riskus neprecīza patērētā ūdens apjoma uzskaitē. Šī tendence lielākoties novērota daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās ūdens patēriņa apjomi ir ievērojami lielāki nekā privātmājās.

Rīgas ūdens jau pagājušajā gadā pieņēma lēmumu pēc mehānisko mēraparātu nomaiņas atkārtoti tos vairs neuzstādīt, izņemot gadījumus, ja tiek veikta mehānisko mēraparātu pirmstermiņa verifikācija un tie atzīti par lietošanai derīgiem.

Atšķirībā no mehāniskajiem skaitītājiem ultraskaņas mēraparātu korpusā nav kustīgu daļu (ūdens uzskaites mehānisma), tāpēc to precizitāti un darbību ūdensvada tīklā esošās nogulsnes un sīkās daļiņas ietekmē krietni mazāk.

Atgādināsim, ka šogad Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) atklāja, ka 83% Rīgas ūdens uzstādīto mehānisko skaitītāju rāda kļūdainus datus, un uzņēmumam uzlicis naudassodu.