Kas ir impulsu skaitītāji?

Pixabay.com

Valstij ir jāpaaugstina prasības dzīvokļu individuālajiem ūdens patēriņa skaitītājiem – uzskata eksperts

„Apsaimniekošanas uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks šajā vasarā veica aptauju par impulsa ūdens skaitītāju uzstādīšanu. Iedzīvotāji lēmumu nepieņēma, jo neviens nepaskaidroja, kas ir impulsu skaitītāji un vai to uzstādīšana tiešām palīdzēs novērst ūdens zudumus. Lūdzam jūsu konsultāciju!”

Atbild Latvijas gāzes un ūdens lietotāju asociācijas (LUGLA) vicepriekšsēdētājs Aleksandrs Ivanovs.

– Aleksandr, kas ir impulsu skaitītāji?

– Tādu skaitītāju nav. Skaitītāji mēdz būt mehāniski, ultraskaņas, elektromagnētiski u.tml. atkarībā no to uzbūves un principa, pēc kāda tie veic ūdens uzskaiti. Nosacīti par impulsa skaitītāju var kļūt jebkurš no minētajiem, bet tā tos saukt nav profesionāli. Cilvēki,  kuri nav pietiekami informēti par skaitītājiem, var iedomāties, ka mēraparātam ir impulsa izeja signāla uztveršanai.

– Tātad galvenā impulsu skaitītāju atšķirība ir to spēja distancēti nolasīt datus?

– Jā, bet uzreiz vēlos paskaidrot: ja skaitītājs nav aprīkots ar impulsu izeju, visticamāk, tas ražots pagājušajā gadsimtā. Visām jaunajām ierīcēm ir šāda veida izeja. Ja iedzīvotājiem piedāvā uzstādīt impulsu skaitītājus, viņiem ir svarīgi no pārvaldnieka uzzināt, vai šīs ierīces ir aprīkotas ar distancētās rādījumu nolasīšanas iespēju – tālvadības bloku.

– Vai var cerēt, ka pēc skaitītāju, kuriem ir distancētās vadības sistēma, uzstādīšanas visos dzīvokļos ūdens zudumu mājā vairs nebūs? 

– Nedomāju, ka impulsu skaitītāju uzstādīšana ir galvenais uzdevums. Jā, ir paredzams, ka šie skaitītāji ļauj rādījumus nolasīt distancēti, bet, pirms risināt šo problēmu, ir jāizlemj jautājums par pašu rādījumu precizitāti.

– Tātad vajadzētu nodrošināt precīzu uzskaiti kā dzīvokļos, tā mājā?

– Jā, un pirmām kārtām valstij jāizlemj, kā nodrošināt ticamu ūdens mērījumu mājas ievadskaitītājā. Šovasar Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pārbaudīja Rīgas ūdens mēr­aparātus un pierādīja, ka 82% kopējo skaitītāju neskaita pareizi. Tas notiek tāpēc, ka, uzstādot savus mēraparātus, Rīgas ūdens neizpilda nosacījumus par netīrumu filtra obligātu uzstādīšanu. Šiem filtriem no piesārņojuma jāaizsargā ne vien kopējais skaitītājs, bet viss mājas ūdensvads.

– Ko iesākt ar neprecīzu mājas kopējā patēriņa skaitītāju?

– Valstij būtu jāatgriežas pie iepriekšējiem standartiem un par obligātu jānosaka prasība uzstādīt dubļu filtru pirms mājas kopējā skaitītāja. Šis nav milzīgs darbs, lai pārbūvētu mājas ūdens uzskaites mezglu. Viena dubļu filtra uzstādīšana vienai mājai izmaksā vidēji 300–400 eiro. Vai tas ir daudz? 

– Ja ūdens piegādātājs visās mājās uzstādīs dubļu filtrus, ūdens korekcija pazudīs?

– Dubļu filtru atgriešanās varētu būt pirmais solis, lai cīnītos pret korekciju. Nākamais būtu  ķeršanās pie ūdensskaitītājiem dzīvokļos. Lai to izdarītu valstiskā līmenī, būtu jāpaaugstina jutības prasības dzīvokļu skaitītājiem.

– Šodien šīs prasības nav pietiekami augstas?

– Problēma ir šāda: ūdens piegādātājs mājas ievadmezglā uzstāda skaitītāju ar augstu jutīgumu. Ja dzīvokļos ir zemas jutības skaitītāji kā tagad, tad starpības problēmu mums nepārvarēt.

Māju pārvaldniekiem ir taisnība, piedāvājot klientiem augstas jutības dzīvokļu skaitītāju uzstādīšanu, bet reāli tikt galā ar ūdens zudumiem mēs varēsim tikai pēc tam, kad ūdens piegādātājs veiks māju ieejas mezglu rekonstrukciju – uzskata speciālists.