Atliktais termiņš beidzas, steidzieties nomainīt ūdens skaitītājus līdz 10. septembrim!

Unsplash.com

Ārkārtējās situācijas laikā Latvijā tika pieņemti grozījumi normatīvajos aktos, kas ļāva dzīvokļu īpašniekiem atlikt ūdensskaitītāju pārbaudi un to skaitītāju nomaiņu, kam beidzies verificēšanas termiņš. Papildus iedotais laiks tuvojas beigām, un, ja skaitītājs ar nederīgu verifikācijas termiņu nebūs nomainīts līdz 10. septembrim, par ūdeni nāksies maksāt papildus. 

Kā ziņo Rīgas pašvaldības namu apsaimniekotājs Rīgas namu pārvaldnieks, iespēju atlikt dzīvokļa skaitītāju pārbaudi un nomaiņu, kam beidzies verificēšanas termiņš, izmantojuši aptuveni 10 000 uzņēmuma klientu. Šo rīdzinieku dzīvokļos uzstādīti skaitītāji, kuru nomaiņas termiņš ir pienācis ārkārtējās situācijas laikā vai trīs mēnešu laikā pēc tās.

Ja līdz 10. septembrim šo dzīvokļu īpašnieki nepasūtīs ūdensskaitītāju nomaiņu un neiesniegs pārvaldniekam nomaiņu apstiprinošu aktu, viņiem tiks izrakstīts rēķins par ūdens patēriņu saskaņā ar uzņēmuma Rīgas ūdens normatīviem. Normatīvais ūdens patēriņš ir atkarīgs no mājas labiekārtošanas pakāpes, bet vidēji katrai dzīvoklī deklarētajai personai tiek noteikts 6 kubikmetru aukstā un vēl 4 kubikmetru karstā ūdens patēriņš mēnesī. Tas ir ievērojami lielāks normatīvs par reāli iespējamo vidējo patēriņu mēnesī.

■ ■ ■

Atlikt skaitītāju kārtējo verificēšanu trīs mēnešus pēc ārkārtējās situācijas beigām bija atļauts visiem valsts iedzīvotājiem.

Ekonomikas ministrijā apliecināja, ka ar koronavīrusa pandēmiju saistītā skaitītāju verificēšanas termiņa atlikšana beigsies šī gada 10. septembrī, un precizēja vienu svarīgu detaļu: ja dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši māju savā pārvaldīšanā, tad nama apsaimniekotājam pārkāpējiem maksa par ūdensapgādes pakalpojumu pēc normatīva jāaprēķina, sākot ar 11. septembri.

Savukārt mājās, kuras dzīvokļu īpašnieki pārņēmuši savā pārvaldīšanā, ja dzīvokļa īpašnieks nav verificējis skaitītāju pirmajos trīs mēnešos pēc ārkārtējās situācijas beigām, pārvaldniekam maksa par ūdensapgādes pakalpojumu jāaprēķina pēc vidējā ūdens patēriņa beidzamo sešu mēnešu laikā. Tas nozīmē, ka maksu par normatīvu šādās mājās var piemērot tikai pēc 10. decembra.

Ko darīt, ja skaitītāja verificēšanas termiņš jūsu dzīvoklī ir beidzies jau pēc ārkārtējās situācijas beigām valstī? Ekonomikas ministrijā skaidro: šo skaitītāju pārbaudi un nomaiņu var atlikt uz laiku līdz trim mēnešiem, bet ne tālāk kā līdz 10. septembrim.

■ ■ ■

Ja esat atlikuši ūdensskaitītāju verifikāciju vai aizmirsuši par to, atrodiet iepriekšējās pārbaudes aktus, kas glabājas mājās. Ja akti nav saglabājušies, informāciju var pieprasīt no sava pārvaldnieka.

Nav ieteicams skaitītāju verificēšanu atlikt līdz septembra sākumam. Var gadīties, ka šajās dienās uzņēmumi, kas sniedz skaitītāju maiņas pakalpojumus, var saskarties ar lielu pasūtījumu daudzumu. Šādā situācijā viņi nevarēs garantēt jūsu ierīču nomaiņu līdz 10. septembrim.

Namu apsaimniekotāji sola atgādināt iedzīvotājiem par nepieciešamību pārbaudīt skaitītājus, tāpēc rūpīgi izlasiet visu informāciju, kas norādīta augustā un septembrī.

Svarīgi!

Ūdensskaitītāju pārbaudes, nomaiņas un atkārtotas verificēšanas kārtību daudzdzīvokļu mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.

Savukārt dzīvojamās mājās, kuru pārvaldīšanas tiesības iedzīvotāji ir pārņēmuši, ūdensskaitītāju verificēšanas termiņa noteikšanai piemēro Ministru kabineta noteikumus Nr. 524 Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem.