Organizējiet cauruļu nomaiņu pareizi

„Nomainījām stāvvadus savā daudzdzīvokļu mājā un ieekonomējām gandrīz 10 000 eiro,” pieredzē dalās dzīvokļu īpašnieki, kuri vēlas darīt darbus un prot rēķināt

Galvaspilsētas iedzīvotāji arvien biežāk domā par ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņu savās mājās. Par to ir jāvienojas visiem kopā, jo inženierkomunikācijas ir mājas kopīpašums. Pirmais uzdevums, par kuru visiem jāvienojas, ir līdzekļu krāšana. Otrs uzdevums – darbu ekonomiska un kvalitatīva izpilde.

Ekonomija var izrādīties ievērojama!

Praktiski visu padomju gados būvēto daudzdzīvokļu māju auksto un karsto cauruļvadu kalpošanas laiks ir noslēdzies. Tā rezultātā no krāniem tek netīrs ūdens, pieaug ūdens uzsildīšanas pakalpojuma izmaksas, bieži notiek avārijas cauruļvados, vislielākā nelaime ir dzīvokļu saliešana. Ēku apsaimniekotājs piedāvā mainīt nolietojušās caurules, reizēm pat izsniedz darbu izpildes tāmes. Ja ar šādu tāmi dzīvokļu īpašnieki ir mierā – darbus veic apsaimniekošanas uzņēmuma sarūpēts darbu izpildītājs.

Dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja darīt citādi un pacensties ietaupīt ievērojamu līdzekļu daļu. Šim nolūkam iedzīvotāji paši izvēlas uzņēmumu, kam uzticēt komunikāciju nomaiņas darbus. Prakse liecina, ka tādā veidā iespējams ekonomēt 20 līdz 30% darbu izmaksu.

Ja dzīvokļu īpašnieki vēl iedomātos par Rīgas domes līdzfi nansējumu 50% apmērā, tad ekonomija var būt daudzi tūkstoši eiro.


Deviņstāvu trīs sekciju mājas Rīgā, Rudens ielā 6, dzīvokļu īpašnieki katru mēnesi par plānotajiem remontdarbiem maksāja 0,18 eiro par dzīvokļa platības kvadrātmetru, bet nevarēja savākt nepieciešamo līdzekļu daudzumu 18 stāvvadu komplektu nomaiņai. Atbilstoši pārvaldnieka tāmei dzīvokļu īpašniekiem vajadzētu maksāt 135 000 eiro (7500 eiro – par katru stāvvadu komplektu).

– Mēs izvēlējāmies citu ceļu un darbu izpildi uzticējām uzņēmumam Smart Comfort, – stāsta mājas vecākā Vanda Ivanova. – Uzņēmumu mēs izvēlējāmies tādēļ, ka viņi apņēmās katru komplektu nomainīt par 4500 eiro.

Iedzīvotāji Vandu Ivanovu pilnvaroja noslēgt trīspusēju līgumu ar SIA Smart Comfort par darbu izpildi, bet naudu par padarīto apsaimniekotājam uzdot samaksāt no mājas uzkrājumu fonda.

– Pirmā līguma ietvaros uzņēmuma SIA Smart Comfort darbinieki ir nomainījuši pirmos trīs komplektus, kuri bija katastrofālā stāvoklī. Esam ļoti apmierināti ar meistaru darbu, kuri katrā dzīvoklī ierodas individuāli, – stāsta Vanda Ivanova. – Es, piemēram, kaimiņiem iesaku reizē ar stāvvadu nomaiņu mainīt arī dzīvokļa ūdensvada sistēmu. Šie darbi notiek, saskaņojot ar katra konkrētā dzīvokļa īpašnieku, un viņam izmaksā 300–600 eiro atkarībā no komunikāciju konfigurācijas dzīvoklī. Ja dzīvokļa īpašnieks ir pensionārs, SIA Smart Comfort dod atlaidi.

Dzīvokļu īpašnieki ir noskaņoti slēgt jaunu līgumu ar uzņēmumu Smart Comfort par pārējo stāvvadu nomaiņu. Svarīgs priekšnosacījums sadarbības turpināšanai ir pakalpojuma sniedzēja piedāvātā iespēja norēķināties pēc iepriekš izveidota grafika.


Pēc mājas vecākās teiktā, visu stāvvadu nomaiņa dzīvokļu īpašniekiem izmaksās aptuveni 80 000 eiro.

– Tiesa, iedzīvotāji ir noskaņojušies iesniegt dokumentus Rīgas enerģētikas aģentūrā par 50% līdzfinansējuma saņemšanu. Tāpat esam pieņēmuši lēmumu turpmāk nākotnē plānotajiem remontdarbiem krāt 0,30 eiro par dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī. Tas mājai gadā ļaus sakrāt 17 000 eiro. Cilvēki bija gatavi tam piekrist, jo pirmo reizi mājā ieraudzīja reāli padarītus darbus par saprātīgu samaksu. Tagad parādījusies vēlme sakrāt ātrāk, lai varētu ķertie pie jauniem darbiem.

„Prasām Rīgas domes programmas pagarināšanu!”

Piecstāvu dzīvojamās ēkas Rīgā, Slokas ielā 169, vecākā Svetlana Balaškina arī dalās pieredzē par guļvadu nomaiņas gaitu viņu mājā. Darbus uz trīspusēja līguma pamata izpilda uzņēmums Smart Comfort, un māja ir saņēmusi arī Rīgas domes līdzfinansējumu 50% apmērā.

– Šī lieta man patīk principā, – stāsta Balaškinas kundze. – Atbilstoši pirmajiem mājas pārvaldnieka aprēķiniem mājas guļvadu nomaiņa iedzīvotājiem izmaksātu 15 000 eiro. Mums tas šķita pārlieku dārgi, tādēļ sākām meklēt izdevīgāku risinājumu. Par uzņēmumu Smart Comfort uzzinājām no avīzes Darīsim Kopā! un ne mirkli neesam nožēlojuši.

SIA Smart Comfort mājai Slokas ielā 169 piedāvāja guļvadu nomaiņu par 10 250 eiro, kas iedzīvotājiem ļāva ekonomēt 5000 eiro, salīdzinot ar pārvaldnieka piedāvāto tāmi. Pēc tam dzīvokļu īpašnieki pilnvaroja mājas vecāko sagatavot un iesniegt dokumentus Rīgas domes līdzfinansējuma saņemšanai. Ja tas izdosies, cauruļvada nomaiņa īpašniekiem maksās aptuveni 5000 eiro. Iedomājieties – iedzīvotājiem būs izdevies panākt ekonomiju 10 000 eiro apmērā!

– Tiesa, no sākuma pārvaldnieks mums izvirzīja stingrus nosacījumus – kaut arī pilsētas pašvaldība mums atmaksās piecus tūkstošus, darbus sākot, uzkrājumu fondā ir jābūt visiem 10 250 eiro. Mums tolaik bija sakrāti tikai 6000 eiro. Nevēloties zaudēt gadu, mēs vērsāmies Rīgas enerģētikas aģentūrā ar lūgumu atļaut sākt darbus tūlīt. Atļauju saņēmām.

Svetlana Balaškina ir ļoti apmierināta ar pašvaldības līdzfinansējuma iespējām. Viņa stāsta, ka mājā, kurā pamatā dzīvo pensionāri (viņu spēju robeža uzkrājumiem ir 15 centi par kvadrātmetru), lieliem remontdarbiem sakrāt ir grūti. Pateicoties domes atbalstam, arī lielāki remonti kļūst iespējami.

– Es ļoti lūdzu Rīgas domi pagarināt šo projektu, jo tas vienai otrai mazai mājai ir svarīgs izdzīvošanai. Nākamais darbs, kas mājā būs jādara, ir stāvvadu nomaiņa, un paši zināt, kādas tās ir izmaksas.

Lieliska ideja – caurules mainīt pa posmiem

Inese Lauce nesen kļuva par mājas Dzelzavas ielā 73 vecāko. Mājā bija jāmaina komunikācijas, pārvaldnieks to piedāvāja veikt par aptuveni 45 000 eiro.

– 2016. gadā mēs uzzinājām par uzņēmumu Smart Comfort un pieņēmām lēmumu veikt darbus uz trīspusēja līguma pamata. Naudas mums vienalga nepietika, bet apsaimniekošanas uzņēmuma galvenais inženieris mums deva padomu cauruļvadu nomaiņu veikt pa daļām. Esmu ļoti pateicīga par šo ideju, – saka mājas vecākā.

2019. gada aprīlī mājā pabeidza nomainīt trešdaļu no visiem stāvvadiem. Pēc SIA Smart Comfort tāmes tas iedzīvotājiem izmaksāja 8000 eiro. Piebildīsim, ka pārvaldnieka iepriekš piedāvātā tāme bija 13 000 eiro.

– Mēs ne tikai ietaupījām naudu, bet uzzinājām, kas ir normāla darbu izpildītāju attieksme. Uzņēmuma Smart Comfort vadītājs Dmitrijs Širkins personīgi ieradās pie mums, un es viņu izvadāju pa bēniņiem. Kopumā esam ļoti apmierināti un jau šogad gatavojamies mainīt otro stāvvadu trešdaļu. Visus darbus gribētu pabeigt 2020. gadā. Saprotams, ka mājas iedzīvotāji, redzot šādu darbu, pieņēma lēmumu palielināt remontdarbu uzkrājumu maksājumu līdz 0,50 eiro par kvadrātmetru.

Jūsu mājai nepieciešama komunikāciju nomaiņa? Vēlaties ekonomēt šī kapitālremonta izmaksas? Kļūstiet par iniciatoru un pieprasiet darbu izmaksu tāmi Smart Comfort. Saņemiet konsultāciju pa tālruni 22848144 vai 26676576 vai rakstot uz elektronisko pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Uzņēmuma biroja adrese: Kauguru ielā 2, Rīgā. Kompānijas mājas­lapa www.scg.lv.