Trīs jautājumi par apkuri

Vai ir iespējams saņemt pārrēķinu par nesaņemto siltumu?

Mēneša laikā „Darīsim Kopā!” redakcija saņēma daudz jautājumu par siltumapgādi Rīgā. Mēs izvēlējāmies trīs raksturīgākās vēstules un pārsūtījām tās Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta speciālistiem. Atbildes rīdziniekiem sniedz Apsaimniekošanas pārvaldes priekšniece Ingrīda Mutjanko.

„Siltums mājai tika pieslēgts oktobrī, bet dažos dzīvokļos nebija pieejams līdz pat novembra sākumam. Vai cietušie iedzīvotāji ir tiesīgi pieprasīt no namu pārvaldes pārrēķinu par siltumu, kuru viņi īsti nesaņēma? Kā to pareizi izdarīt? Lasītāja.”

– Ja mājai ir pieslēgts siltums un siltumenerģijas skaitītājs siltummezglā ir uzskaitījis mājā patērēto siltumenerģiju, tad uz noslēgtā pakalpojuma līguma pamata par mājā patērēto siltumenerģiju kopīpašniekiem ir jānorēķinās ar pakalpojuma sniedzēju vai pārvaldnieku, ja pakalpojuma līgumu uz dzīvokļu īpašnieku pilnvarojuma pamata ir slēdzis pārvaldnieks.

Dzīvojamās mājas iekšējā apkures sistēma, tostarp siltummezgls, ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, kam jānodrošina visu dzīvojamajā mājā esošo dzīvokļu apkure. Ja daļa no dzīvokļiem nav tikusi apkurināta, tad dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par viņu kopīpašumā patērētās siltumenerģijas maksājumu pārrēķinu un kopsadarbībā ar pārvaldnieku tas jārealizē, jo informāciju par apkures neesamību vai daļēju apkuri dzīvokļos, kā arī par laika posmiem, cik ilgi nav bijusi apkure, dzīvokļu īpašnieki ir ziņojuši pārvaldniekam. Tātad, ja kopīpašnieki lemj par mājā patērētās siltumenerģijas pārrēķina veikšanu (tas būtu tiešām godīgi attiecībā pret tiem, kuru dzīvokļi netika apkurināti), tad pārvaldniekam pārrēķins ir jāveic, pamatojoties uz viņa rīcībā esošo informāciju.

„Atsevišķiem dzīvokļiem vienā māja netiek nodrošināta siltuma piegāde, kaut gan iedzīvotāji jau pirms laba laika paziņoja par problēmu namu pārvaldei. Aukstuma dēļ slimo bērni. Kam var sūdzēties par obligāto pārvaldīšanas darbību neizpildīšanu, un vai ir iespējams pieprasīt no pārvaldnieka kompensāciju par morālo un fizisko kaitējumu? Anna.”

– Protams, ka pārrēķins par patērēto siltumenerģiju ne vienmēr un ne visiem dod vēlamo rezultātu; slimo bērni, veci cilvēki, tas rada diskomfortu un papildus izdevumus. Katrai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību. Starp pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem pastāv civiltiesiskas attiecības, un jebkuri strīdi ir risināmi Civilprocesa likumā noteiktajā procesuālajā kārtībā.

„Vai Rīgas domes Mājokļu un vides departaments arī saņem sūdzības par situāciju ar siltuma piegādi Rīgas namu pārvaldnieka mājās, un kādas būs departamenta turpmākās darbības, lai situācija uzlabotos? Intars Baranovs.”

– Mājokļu un vides departaments arī saņema sūdzības par siltumenerģijas nekvalitatīvo apgādi RNP pārvaldīšanā esošajās dzīvojamajās mājās. Kopš oktobra otrās nedēļas ir bijuši neskaitāmi tālruņa zvani, elektroniskās vēstules un iesniegumi papīra formātā par nekvalitatīvu siltumapgādi no apmēram 280 daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem.

Departaments ir pieprasījis RNP pārskatīt pakalpojuma līgumā starp RNP un PS Siltumserviss Rīga paredzētās sankcijas pakalpojuma nesavlaicīgas sniegšanas vai nekvalitatīvas sniegšanas gadījumos. RNP ir atkārtoti jāizvērtē pakalpojuma sniedzēja kompetence, tehniskais nodrošinājums un cilvēkresursi šāda apjoma un sarežģītības pakalpojuma sniegšanai.

Apzinoties samilzušo problēmu, esam vienojušies ar RNP valdes priekšsēdētāju, ka visas departamentā ienākošās sūdzības tiek pārsūtītas uz valdes priekšsēdētāja personīgo e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., un valdes priekšsēdētājs personīgi organizē un vada problēmsituāciju likvidēšanu daudzdzīvokļu mājās.