Kaimiņš aizmirst izslēgt gāzi

Kā nodrošināties pret iespējamu sprādzienu?

Kaimiņi mēdz būt dažādi – viesmīlīgi, noslēgti, skaļi. Taču gadās arī tādi, no kuriem var sagaidīt daudz ko, tostarp draudus veselībai vai pat dzīvībai. Par cilvēkiem, kuri psihisku noviržu dēļ kļūst par apdraudējumu visai mājai, esam jau rakstījuši. Ko iesākt ar kaimiņu, kurš vienkārši sirgst ar aizmāršību?

Man bail dzīvot!

– Sveicināti! Nesen sociālajos tīklos izlasīju jautājumu: ko iesākt ar kaimiņu, kurš jau vairākkārt ir atvēris gāzes krānu, bet pēc tam aizmidzis? Mana situācija ir līdzīga – kaimiņš ir padzīvojis cilvēks, kuram turklāt patīk lietot alkoholu. Kad mazliet par daudz iedzer, uzreiz aizmieg, ja mēģinām modināt, kļūst ļoti agresīvs. Tikai tā nav problēma, mūs uztrauc tas, ka pedejā laikā vīrietis aizmirst noslēgt gāzi. Mēneša laikā kaimiņi pie viņa durvīm zvanīja sešas reizes, jo no dzīvokļa nāca spēcīga gāzes smaka. Kaimiņš durvis atvēra tikai tāpēc, lai kliedzot paziņotu, ko izdarīs tam, kurš viņu uzmodinājis. Jāatzīmē, ka pēc reibuma izgulēšanas viņš vienmēr nožēlo teikto un atvainojas. Visa kāpņu telpa baidās, ka var notikt sprādziens. Sakiet, ko iesākt ar mūsu kaimiņu?

Sociālajos tīklos esmu lasījusi par iespēju aizmāršīga kaimiņa dzīvokļa gāzes pievadu aprīkot ar speciālu vārstu, kas reaģē uz gāzes smaku un automātiski noslēdz gāzes pieplūdi. Vai šāds paņēmiens patiešām eksistē, un ko darīt, ja kaimiņš nevēlēsies tērēt naudu vārsta uzstādīšanai?

Atzīšos, ka tagad saprotu teicienu „dzīve kā uz pulvera mucas”, tikai starpība tā, ka es dzīvoju uz „gāzes mucas”, – raksta Ilona.

Nomainiet plīti!

Saņēmuši šādu vēstuli, pēc padoma vērsāmies AS Latvijas Gāze pie gāzes ekspluatācijas departamenta juriskonsultes Silvijas Poles. Viņa ieteica pārrunāt ar kaimiņu un lūgt, lai viņš esošo gāzes iekārtu nomaina uz jaunās paaudzes plīti, kura konstruēta tā, lai liesma iedegtos vienlaikus ar gāzes izplūdi, bet neaizdegtas gāzes izplūde nav iespējama. Otra iespēja ir gāzes plīti nomainīt uz elektrisko. Turklāt, ja izdodas pierādīt, ka cilvēka darbība apdraud citu veselību un dzīvību, viņu var ievietot piespiedu ārstniecības iestādē vai arī nozīmēt aizbildni.

Sūdziet tiesā!

Juriste Viktorija Auziņa (tālr. 29256207) ieteica, kā kaimiņiem panākt dzīves apstākļu izmaiņas.

– Vēl pirms vēršanās tiesā mājas iedzīvotājiem jāsagatavo neapgāžama pierādījumu bāze, kas pierāda, ka kaimiņš regulāri aizmirst noslēgt gāzi. Katru reizi, kad viņi sajūt gāzes noplūdi, jāizsauc gāzes dienests un, iespējams, arī pašvaldības policija. Un ne tikai tādēļ, lai pārbaudītu situāciju dzīvoklī, bet gan lai tiktu noformēts akts. Aktā jānorāda: izsaukuma datums, adrese, izsaukuma iemesls, apstiprinājums izsaukuma pamatotībai, kas jāapliecina ar pārbaudi veikušās personas parakstu. Ar vienu aktu nebūs līdzēts. Lai tiesā pierādītu apdraudējuma regularitāti, vajadzētu vismaz trīs vai četrus aktus par gāzes noplūdi, kurai cēlonis ir kaimiņa aizmāršība.

Tālāk – ja cilvēks lieto alkoholu, ir agresīvs, uz kaimiņu aizrādījumiem nomierināties nereaģē, atkal ir jāsauc pašvaldības policija. Policistiem jālūdz noformēt protokolu, kurā uzrādīts, ka cilvēks ir dzēris. Ja vienlaikus ir sajūtama arī gāzes smaka, jālūdz policijai izsaukt gāzes dienestu.

Tomēr es mēģinātu citu ceļu – vispirms censtos runāt ar nemiera cēlāja radiniekiem, lai viņi papūlas ietekmēt cilvēku. Ja arī radinieki nespēj palīdzēt vai viņu vispār nav, tad ceļš viens – tiesa.

Ja cilvēks nav spējīgs novērtēt savas darbības sekas alkohola vai narkotisko vielu iedarbības dēļ, tad ir jēga lūgt tiesu nozīmēt aizbildni. Tā kā šī ir diezgan galēja metode, tiesa prasīs nepieciešamo pierādījumu bāzi. Svešiem cilvēkiem nav tiesību tiesai prasīt kādas personas rīcībspējas ierobežošanu, taču šādu lūgumu tiesā var iesniegt prokuratūra. Tādēļ mājas iedzīvotājiem ar savu pierādījumu bāzi un paskaidrojumiem par kaimiņa darbību, kas apdraud pārējos iedzīvotājus, ir jāvēršas prokuratūrā. Ja tiesa cilvēkam nozīmēs aizbildni, viņa pienākums būs nemiera cēlāju pieskatīt.

Ja kaimiņa psihiskais stāvoklis nevar būt par pamatu viņa rīcībspējas ierobežošanai, pastāv cits variants. Visi apdraudētie iedzīvotāji vēršas tiesā ar prasību noteikt kaimiņam par pienākumu savā dzīvoklī uzstādīt sensoru, kurš laikus signalizēs par gāzes noplūdi. Galvenais, pārliecināt tiesu par dzīvībai bīstamo situāciju, kurai nepieciešams šāds nodrošinājums.

Būsim objektīvi: jebkurš tiesas process var ilgt vismaz gadu vai vairāk, tāpēc visreālākais ieteikums apdraudētajiem kaimiņiem ir „samest naudu”, iegādāties sensoru un to uzstādīt (saprotams, tikai ar kaimiņa piekrišanu).

Zināšanai: valsts nodeva tiesai par prasību noteikt kaimiņam par pienākumu uzstādīt gāzes noplūdes sensoru maksās 71,14 eiro.