Zem gulošas siekstas ūdens netek

„Liels paldies jums, ka beidzot Rīgā ir avīze, kurā iedzīvotāji var paust savu viedokli komunālajos jautājumos! Līdz šim visas sūdzības iestrēga namu pārvaldēs un pilsētas varas iestādes izlikās mūsu jautājumus nedzirdam. Lūdzu, avīzes iznākšanas dienā aizvediet to uz Rīgas domi, lai deputāti vismaz no avīzes uzzinātu, kā patiesībā dzīvo pilsēta.

Taču šoreiz nesūdzēšos par varas iestādēm. Gluži otrādi, gribu vērsties pie pašiem iedzīvotājiem. Mīļie rīdzinieki! Kāpēc jūs esat tik pasīvi un nemaz neinteresējaties par to, kas notiek jūsu mājās? Jaunie likumi un Ministru kabineta noteikumi dod mums tiesības sarunāties ar namu pārvaldi kā līdzīgiem ar līdzīgu un pat diktēt tai savus nosacījumus. Taču mēs neesam gatavi izmantot šīs tiesības.

Šādu rūgtu secinājumu izdarīju, aprunājies ar kaimiņiem. Pirms sešiem mēnešiem daži mūsu mājas iemītnieki nolēma dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību. Diemžēl, nekas nesanāca! Kaimiņi vairījās no mums, nevēlējās nākt uz sapulci. It kā viņus nesmacētu augstie tarifi, it kā viņu remonta uzkrājumi netiktu izniekoti, kur pagadās...

Mēs gājām citu ceļu un izveidojām iniciatīvas grupu, kas varētu mūsu vēlmes darīt zināmas namu pārvaldē. Šo lēmumu atbalstīja 67 iemītnieki no 160, un arī tas jau bija labi. Taču ar to viss beidzās. Piemēram, namu pārvalde piedāvāja mums eksperimenta veidā uzstādīt jaunā parauga ūdens skaitītājus, kuru rādījumus var nolasīt no attāluma automātiski. Kā pēdējais muļķis skraidīju pa dzīvokļiem un centos izlūgties kaimiņu piekrišanu. Mēs taču neko nebūtu zaudējuši, namu pārvalde gatavojās ūdens mērītājus uzstādīt par savu naudu. Tomēr divu dzīvokļu saimnieki bija kategoriski pret. Savu viedokli viņi nekādā veidā nepamatoja, gluži vienkārši aizcirta durvis. Namu pārvalde eksperimentam izraudzījās citu māju. Tagad tur iedzīvotāji maksā atbilstoši reālajam ūdens patēriņam, bet mēs katru mēnesi saņemam rēķinu ar 20–30% korekciju.

Notikušajā varam vainot tikai sevi. Cilvēki, cik ilgi var kavēties?! Būtu taču laiks kaut ko darīt savā labā,” raksta Guntis no Pļavniekiem.