Vai var palielināt pārvaldīšanas izmaksas, neinformējot par to dzīvokļu īpašniekus

Ar dzīvokļa īpašnieku un pārvaldnieku (sabiedrību ar ierobežotu atbildību) ir noslēgts dzīvojamās mājas kopīpašuma daļas un piesaistītā zemesgabala pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgums. Līgumā ir noteikta apsaimniekošanas maksa par mājas kopīpašuma un piesaistītā zemesgabala uzturēšanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Līguma pielikumā ir apsaimniekošanas budžets un sniegto pakalpojumu apraksts (turpmāk – budžets), kurš pamato apsaimniekošanas maksas apmēru. Daļa no apsaimniekošanas maksas (konkrēta summa gadā) ir paredzēta mājas pārvaldīšanas pakalpojumiem (grāmatvedības kārtošanai, mājas lietas vešanai, juridiskiem pakalpojumiem).

Saņemot no pārvaldnieka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2019. gadu, tika konstatēts, ka mājas pārvaldīšanas pakalpojumiem faktiski ir iztērēts daudz vairāk, nekā bija noteikts budžetā. Vai pārvaldniekam ir tiesības palielināt mājas pārvaldīšanas pakalpojumu izmaksas, nesaskaņojot to ar dzīvokļu īpašniekiem?

Lasīt tālāk...