Uz devīto stāvu – kājām!

Kai Sender, Pixabay.com

Kādēļ vairākās Rīgas daudzstāvu mājās apstājušies lifti?

2020. gada sākumā valsti pāršalca ziņa par Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) vizīti uzņēmumā Liftu alianse, kuras pārraudzībā ir simtiem liftu rīdzinieku mājās. Šajā pavasarī krimināllietas sekas sāpīgi atspēlējas iedzīvotājiem.

„Staigāju ar spieķīti!”

Redakcijā vērsās padzīvojusi kundze, kas dzīvo piektajā stāvā mājā Pļavnieku ielā 7, un stāstīja, ka viņu mājā lifts ir salūzis un nestrādā jau otro nedēļu:

– Mūsu deviņstāvu mājā dzīvo daudz senioru, piemēram, es staigāju ar spieķīti, nesen pārcietu insultu. Kā jūs domājat, vai tādiem kā man ir viegli nokāpt no sava dzīvokļa, lai izietu pastaigā, pie ārsta, uz veikalu vai vienkārši pārbaudītu pastkasti?

Baro ar tukšiem solījumiem

Cita iedzīvotāja no šīs mājas pastāstīja, ka viņa vērsusies liftu apkalpojošajā uzņēmumā Liftu alianse, jo tās nosaukums bijis minēts plāksnītē, ar norādi – iekārtas apsaimniekotājs.

– Liftu apkalpojošā kompānija man pastāstīja, ka mūsu mājas liftam no ierindas izgājis relejs, bet mājas pārvaldnieks jau otro mēnesi neizdalot līdzekļus vajadzīgās detaļas iegādei, – ar asarām acīs stāsta sieviete. – Lūdzu, noskaidrojiet, kas šeit notiek? Kādēļ mājas pārvaldnieks mūs pametis nelaimē, kaut arī mājai ir pietiekami daudz uzkrāto līdzekļu remontdarbiem?

Tā kā patlaban mājas pārvaldnieks – uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) – ārkārtējās situācijas laikā ir slēgts, iedzīvotāji ar savām likumīgajām prasībām par lifta salabošanu jūtas pamesti vieni.

Liftu alianse kavē darbus…

Pēc paskaidrojumiem vērsāmies uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks, un izrādījās, ka situācija ne tuvu nav tik vienkārša, kā šķiet pirmajā mirklī.

– Pārvaldniekam ir pienākums nodrošināt mājai nepieciešamo pakalpojumu nepārtrauktību, – stāsta uzņēmuma pārstāvis Krists Leiškalns. – Pie tādiem, ja mājā ir vairāk nekā seši stāvi, pieskaitāma arī liftu kustība. Mūs pašus ļoti uztrauc tendences, kādas beidzamajos mēnešos vērojamas attiecībā uz liftu ekspluatāciju mūsu apsaimniekotajās mājās. Daudzās mājās lifti ir apstājušies. Pēc Krista Leiškalna vārdiem, RNP jau sen raizes dara tas, ka Liftu alianse, ar kuru uzņēmumam ir līgums par liftu uzturēšanu, ilgstoši nepilda līguma nosacījumus:

– Tiek kavēti ne tikai tehniskās uzturēšanas, bet arī remontdarbi, kuri saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 195 Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi jāveic personālam, kuram ir speciāla kvalifikācija.

Kā samaksāt neesošus rēķinus?

Uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks  atzīst, ka liftu remonta novilcināšana iedzīvotājiem sagādā lielas neērtības, jo viņi nedēļām ilgi ir spiesti pat uz devīto stāvu kāpt pa kāpnēm.

– Lielākais paradokss ir tas, ka Liftu alianse iedzīvotājiem stāsta, ka remontdarbi tiek kavēti tādēļ, ka RNP nav samaksājis rēķinu, – saka Krists Leiškalns. – Uzreiz vēlos paskaidrot, ka Liftu alianse nodarbojas ar cilvēku maldināšanu. Patiesība ir tāda, ka rēķinus no darbu izpildītāja Liftu alianses par padarīto šī gada janvārī, februārī un martā mēs saņēmām tikai 24. aprīlī. Turklāt šie aprīlī saņemtie rēķini neatbilst līguma nosacījumiem, tādēļ tos apmaksāt nav iespējams. 

Līgumu nāksies lauzt?

Uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks uzzinājām, ka tiek „rūpīgi vērtēta situācija, lai lemtu par iespēju lauzt līgumu ar uzņēmumu”, kura pienākums ir pildīt līgumā uzņemtās saistības. Diemžēl liftu iekārtu plānveida remontdarbi tiek ilgstoši kavēti, tādā veidā sagādājot neērtības cilvēkiem.

Ko šajā izvērtēšanas laikā darīt iedzīvotājiem? Pēc visa spriežot, kamēr abas līgumā saistītās puses risina sarunas, ne tikai iedzīvotājiem no mājas Pļavnieku ielā 7, bet arī citiem klientiem, kuru mājās lifti ir salūzuši, ceļu uz dzīvokļiem nāksies mērot pa kāpnēm.

Vislielākās bažas rada tas, ka sarunas starp Rīgas namu pārvaldnieku un Liftu aliansi apgrūtina visumā sarežģīta krimināllieta.

Kur radusies Liftu alianse?

Atgādināsim, ka 2020. gada janvāra sākumā notika kratīšana uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks centrālajā birojā un uzņēmumā Liftu alianse. Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbinieki meklēja pierādījumus lietā par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Pēc nacionālās ziņu aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas, viss sācies jau 2018. gadā, kad RNP izsludināja konkursu ļoti apjomīgajam iepirkumam „Liftu iekārtu tehniskās apkalpošanas, avārijas un plānveida remontdarbu veikšana”. Konkursā bija izvirzīti stingri nosacījumi: uzņēmumā jābūt nodarbinātiem ne mazāk kā 134 speciālistiem, beidzamo trīs gadu apgrozījumam jābūt vismaz 8 300 000 eiro gadā.

Iespējams, konkursam neviens pat nepievērstu uzmanību, ja vien Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) nesaņemtu iesniegumu no konkursa pretendentiem – uzņēmumiem Hausmaster un Latvijas lifts-Šindlers. Iesniegumā bija norādīts, ka visi konkursā iesniegtie piedāvājumi, ieskaitot Hausmaster un Latvijas lifts-Šindlers, tika noraidīti un konkurss izbeigts.

Patiesībā nekas nebeidzās. Rīgas namu pārvaldnieks divu nedēļu laikā pēc konkursa izbeigšanas organizēja jaunu konkursu – sarunu procedūru, kurā uzaicināja piedalīties atsevišķus nelielus uzņēmumus: Vidzemes lifts, Avva, Kone lifti Latvija, Lifts, LVS centrs. Kā vēlāk izrādījās, lielākai daļai šo firmu bija tikai divi, trīs darbinieki un dažu šo uzņēmumu apgrozījums nepārsniedza 50 000 eiro gadā.

Neskatoties uz to, ka uzņēmumiem Latvijas lifts-Šindlers un Hausmaster bija nepieciešamā kvalifikācija un resursi, viņi pat netika aicināti piedalīties sarunu procedūrā. „Rezultātā līgums par liftu uzturēšanu, plānveida un avārijas remontu pakalpojumiem nākamo divu gadu laikā par summu 8 300 000 eiro tika piešķirts uzņēmumam Liftu alianse, kuram ir tikai astoņi darbinieki, trūkst pieredzes un resursu šādu līgumsaistību izpildei,” bija teikts iesniegumā tiesībsargājošajām iestādēm.

Iespējams, iedzīvotāji par remontiem pārmaksā

Par faktiem, kas aprakstīti minētajā iesniegumā, policija jau 2019. gada pirmajā pusē uzsāka lietu par krāpšanu lielos apmēros organizētā grupā un arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Patlaban policijai ir aizdomas, ka liftus apkalpojošais uzņēmums ir mākslīgi paaugstinājis savu pakalpojumu izmaksas. Ja šīs aizdomas apstiprināsies, iedzīvotāji būs krietni pārmaksājuši par liftu apkalpošanu un remontu.

Lietas ietvaros tika aizturēti 11 cilvēki, bet ieslodzījumā, pēc atklātībai pieejamām ziņām, ir tikai uzņēmuma Liftu alianse īpašnieks Igors Babkins.         Starp iesaistītajām personām jāmin bijušais Rīgas namu pārvaldnieka valdes loceklis Ardis Pāvelsons, viņa padomnieks Kristaps Zarāns, uzņēmuma Tehniskās pārvaldes Elektrosistēmu nodaļas vadītājs Andrejs Maļinovskis, kurš vadījis iepirkumu komisiju par uzvarētāja noskaidrošanu apjomīgajā iepirkumā.  

Patlaban Rīgas namu pārvaldnieks savu Tehniskās pārvaldes direktoru Edgaru Akmeni un Tehniskās pārvaldes Elektrosistēmu nodaļas vadītāju Andreju Maļinovski ir atbrīvojis no darba.

Sauciet profesionāļus!

Beidzamās oficiālās ziņas par iepriekš aprakstīto lietu tika publicētas pasen – 2020. gada februārī. Tajā pašā laikā šis uzņēmums turpina apkalpot visu to māju liftus, kuru pārvaldnieks ir uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks.

Var, protams, cerēt, ka apsaimniekotājs rīkosies tā, kā nāktos labam saimniekam, – izbeigs līgumu ar Liftu aliansi un atradīs godprātīgu uzņēmumu, kam uzticēt bīstamo iekārtu apkalpošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.