Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Izmaiņas skars 1350 namu pārvaldniekus

Freepik.com

Daudzdzīvokļu māju apsekošanai ieviesīs vienotu standartu. 

Lai sekmētu efektīvu un drošu dzīvojamo māju uzturēšanu visā to ekspluatācijas laikā, Ministru kabinets pieņēmis izmaiņas Noteikumos par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu, nosakot obligāti piemērojamo standartu.

Noteikumi aptver vispārējās pamata prasības attiecībā uz dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanu un tehnisko apkopi. Savukārt izmaiņas regulējumā paredz, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem ir pienākums piemērot Latvijas standartu, tā veicinot vienotu izpratni un nosacījumus, nosakot detalizētu kārtību un kritērijus, kas jāievēro, veicot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijas, būves pamatkonstrukciju, iekārtu un inženiertīklu apskates, tehnisko apkopi un kārtējos remontdarbus, tajā skaitā pēc vētrām, plūdiem, spēcīgiem nokrišņiem un citām dabas stihijām.

Standartu obligāti piemērot dzīvojamās mājas apsekošanai un tehniskajai apkopei paredzēts no 2025. gada 1. janvāra.

Standarta iegāde (44,09 EUR) būs pārvaldnieka vienreizējs maksājums, bet izdevumi tiks sadalīti proporcionāli visām apsaimniekotajām mājām, ņemot vērā dzīvokļu skaitu, kurus var iekļaut ikmēneša pārvaldīšanas rēķinā vai nākamā gada tāmē.

Latvijā ir aptuveni 39,5 tūkst. daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku un 1350 aktīvo dzīvojamo māju pārvaldnieku, kas iekļauti attiecīgajā reģistrā, tātad vidēji uz vienu pārvaldnieku ir 30 mājas. Vienā daudzdzīvokļu mājā vidēji ir 50 dzīvokļi, attiecīgi, aprēķinot viena dzīvokļa vienreizējo maksājumu, jāsecina, ka tas veido 0,30 eiro. Kopējās izmaksas aktīvajiem pārvaldniekiem (1350), iegādājoties standartu (44,09 eiro), sasniedz 59 521,5 eiro.

Numuru arhīvs: spied un lasi!