Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Nekustamā īpašuma nodokli maksās tikai bagātnieki?

Tieslietu ministrijā plāno ieviest vērienīgas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķināšanas kārtībā. Tiek piedāvāts apspriest iespēju ar NĪN neaplikt mājas, kuru vērtība ir mazāka par 100 000 eiro. Cik noprotams no tieslietu ministra uzstāšanās raidījumā 900 sekundes, šādu pieeju viņš saista ar jauno skatījumu uz īpašumu kadastrālās vērtības noteikšanu. 

Pēc Bordāna kunga sacītā, Tieslietu ministrijā ir izstrādāts kadastrālo vērtību noteikšanas modelis, kuru varēs ieviest tikai pēc citādas NĪN piemērošanas sistēmas.

Tieslietu ministrs atzīmēja, ka attiecībā uz iedzīvotājiem un viņu mājokļiem šis modelis atšķirsies. „Tas nozīmē, ka par dzīvojamām mājām lauku apvidos vispār nevajadzēs maksāt,” sacīja ministrs. Viens no priekšlikumiem paredz, ka mājas, kuru vērtība būs mazāka nekā 100 000 eiro, ar NĪN netiks apliktas. Ar to iezīmēsies, tā saucamais, neapliekamais minimums.

Vienošanās starp ministriju un valdību, protams, vēl nav panākta. Ministrs uzsvēra, ka šī vienošanās ir jāpanāk, pretējā gadījumā jauno kadastrālo novērtējumu nevarēs ieviest.

„Kadastrs – tā ir neitrāli noteikta vērtība, kurai pēc būtības nav nekāda sakara ar nodokļiem, jo nodoklis ir nodoklis,” skaidroja ministrs.

■ ■ ■

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina jau agrāk paziņoja, ka saistībā ar plānotajām izmaiņām noteikumos daudziem objektiem kadastrālā vērtība pieaugs, tādēļ ir jādomā par NĪN piemērošanas kārtību. Arī ministrs J. Bordāns uzsvēra, ka valdībā ietilpstošajām partijām ir jāvienojas par NĪN reformu. Tas nozīmē, ka valdības rīcībā ir jābūt pietiekami objektīvai informācijai, lai nebūtu nesamērīgi jāpaaugstina nodoklis cilvēku vienīgajam mājoklim.

Tieslietu ministrijas izstrādātā sistēma paredz īpašu pieeju nodokļa iekasēšanai individuālajai apbūvei. Šis princips noteic zemesgabala dalīšanu trīs nosacītās zonās: zeme zem mājas, normatīvos norādītais nepieciešamais zemesgabals un pārējā zeme. Katrai daļai tiks noteikta atšķirīga nodokļa likme. Tiek paredzēts, ka individuālajā apbūvē vispirms tiks noteikts nodoklis nepieciešamajam zemesgabalam, bet pārējai zemei piemēros speciālu maksu pazeminošu koeficientu. Jo lielāks zemesgabals, jo zemāka kvadrātmetra cena.

■ ■ ■

Nodokļa likmei par zemi zem daudzdzīvokļu mājām jaunā kārtība paredz standarta zemesgabala jēdziena ieviešanu. Tā lielumu ietekmēs apbūves intensitāte un stāvu skaits. Standarta zemesgabalam tiks piemērota daudzstāvu apbūves bāzes likme, savukārt zeme, kas pārsniedz standarta zemesgabala robežas, tiks vērtēta kā zaļā zona. Tiek paredzēts, ka jaunās sistēmas ieviešana labos vēsturisko netaisnību, kad atsevišķām daudzdzīvokļu mājām ir piesaistīti nesamērīgi lieli zemesgabali, turklāt tos lieto arī visu apkārtējo māju iedzīvotāji. Ministrija uzskata, ka tas ir sevišķi svarīgi gadījumos, kad lielu zemesgabalu lietotājiem vēl ir arī piespiedu nomas attiecības.

Tāpat kadastrālās vērtības noteikšanai tiks ņemts vērā objekta uzbūvēšanas laiks. Nodokļa aprēķinos tiks lietoti koeficienti, kuros būs ievērtēts mājas iespējamais nolietojums. Celtniecības periodus plānots dalīt sešās grupās:

■ līdz 1914. gadam;

■ no 1915. līdz 1945. gadam;

■ no 1946. līdz 1990. gadam;

■ no 1991. līdz 2000. gadam;

■ no 2001. līdz 2014. gadam

■ un apbūve, sākot ar 2015. gadu.

Visām būvēm nolietojuma novērtēšana tiks noteikta pēc tās pašas metodikas, kādu patlaban izmanto būvēm, kas celtas pēc 2012. gada.

Pārrēķināšanai par pamatu kalpos ārsienās izmantotais materiāls un tā faktiskais kalpošanas laiks.

Izmaiņas gaida arī būvju zonējuma noteikšanas metodiku – pagaidām spēkā esošo trīs zonu vietā turpmāk būs tikai viena. Tieslietu ministrijā uzskata, ka tas ir svarīgi, jo cilvēkiem bija grūti orientēties šajās zonās. Lauku teritorijās zonējums tiks saglabāts.

Tāpat turpmāk portālā www.kadastrs.lv tiks publicēta kadastrālo vērtību bāze.

Numuru arhīvs: spied un lasi!