Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Katru gadījumu vērtējam individuāli!

Freepik.com

No 2024. gada 1. janvāra vēl vairāk ģimeņu varēs saņemt dzīvokļa pabalstu, un maksājumu apmērs palielināsies 

Dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem, kuriem šobrīd nepietiek līdzekļu dzīvokļa rēķinu apmaksai, pēc dzīvokļa pabalsta jāvēršas ar iesniegumu Rīgas pašvaldības Sociālajā dienestā. Atsevišķām ģimenēm par komunālajiem pakalpojumiem, īri un pat par internetu pienākas kompensācija 100 procentu apmērā.

Dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts kā starpība starp garantēto minimālo ienākumu, kas reizināts ar speciālo koeficientu, un jūsu faktiskajiem izdevumiem par komunālajiem un citiem pakalpojumiem.

Galvenais – zināt formulu

Aprēķināt, vai personai pienākas dzīvokļa pabalsts, var katrs pats. Lai to izdarītu, jāizmanto MK noteikumos Nr. 809 Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu dotā formula:

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) x KOEF + K – I, kur

Pmaj – pabalsta apmērs;

(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai;

GMI1 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;

GMI2 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis katrai nākamajai personai mājsaimniecībā;

N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā;

KOEF – koeficients, kas noteikts normatīvajos aktos par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;

K – rēķinos vai kvītīs aprēķinātā maksājumu  summa par attiecīgo periodu (nepārsniedzot šo noteikumu 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru).

Lai aprēķinātu pabalstu, jāatceras, ka garantētais minimālais ienākums (GMI) līdz 2023. gada 31. decembrim ir noteikts 125 eiro mēnesī pirmajam mājsaimniecības loceklim un 87,5 eiro katram nākamajam.

Koeficienti būs atšķirīgi

Pēc tam jums ir jānosaka, kuri mājokļa pabalsta faktori attiecas uz jūsu ģimeni. Šie koeficienti noteikti jaunajā Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma redakcijā:

■ vientuļai pensijas vecuma personai vai vientuļai personai ar invaliditāti – koeficients 2,5 (tas ir, tiesības uz pabalstu pienākas personai, kurai pēc normatīvos paredzēto rēķinu apmaksas mēnesī pāri paliek mazāk par 312,5 eiro);

■ mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma cilvēki vai invalīdi – koeficients 2 (250 eiro par pirmo ģimenes locekli, 175 eiro par katru nākamo);

■ mājsaimniecībai, kurā ir pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti un bērni – koeficients 2 (par pirmo ģimenes locekli 250 eiro, par katru nākamo 175 eiro);

■ pārējām mājsaimniecībām – koeficients 1,5 (par pirmo ģimenes locekli 187,5 eiro, par katru nākamo 131,25 eiro).

Fakts

Aptuveni 21 000 rīdzinieku 2023. gada pirmajā pusgadā no pašvaldības saņēma dzīvokļa pabalstus vairāk nekā 14 miljonu eiro apmērā.

Ņemsim kalkulatoru!

Pamēģināsim aprēķinus veikt kopā!

Pieņemsim, ka vientuļa seniora pensija ir 400 eiro mēnesī un par komunālajiem maksājumiem viņam jāsamaksā 160 eiro. Dzīvokļa pabalsts viņam tiks aprēķināts pēc formulas Pmaj = 125 x 2,5 + 160 – 400. Izrādās, ka par konkrētu mēnesi šādam senioram atbilstīgi pašreizējiem standartiem pienākas pabalsts 72,5 eiro apmērā.

Bet ja ir divu pensionāru ģimene ar kopējiem ienākumiem 700 eiro un ziemas mēnešos par dzīvokli, telefonu un gāzi viņi samaksā 300 eiro? Dzīvokļa pabalsts viņiem tiks aprēķināts pēc formulas Pmaj = ( 125 x 2 + 87,5 x 2) + 300 – 700. Ģimenei pienākas dzīvokļa pabalsts 25 eiro apmērā.

Protams, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, ģimenei ir jāatbilst arī citiem tās materiālā stāvokļa vērtēšanas kritērijiem. Piemēram, ģimenes loceklim nevar piederēt vairākas automašīnas, lieli uzkrājumi bankā utt.

Sociālais dienests atgādina, ka katrs gadījums tiek vērtēts individuāli. Turklāt dzīvokļa pabalsts tiek izsniegts tikai komunālo un sadzīves pakalpojumu standarta summas apmaksai.

Jaunais gads – pārmaiņas!

No 2024. gada 1. janvāra tiks palielināts garantētais minimālais ienākums, kas ir bāzes vērtība dzīvokļa pabalstu aprēķināšanai. Paredzams, ka pēc tam atkal pieaugs to iedzīvotāju skaits, kuriem būs tiesības saņemt pašvaldības palīdzību rēķinu apmaksai.

Sākot ar jauno gadu, GMI pieaugs līdz 137 eiro par pirmo ģimenes locekli un līdz 96 eiro par katru nākamo.

Tas nozīmē, ka, piemēram, vientuļš pensionārs varēs pretendēt uz dzīvokļa pabalstu, ja viņam pēc visu normatīvo rēķinu nomaksas uzturēšanas izdevumiem paliks mazāk par 342,5 eiro mēnesī.

Ņemsim no mūsu piemēra vientuļo senioru ar 400 eiro lielo pensiju un izdevumiem par komunālajiem un sadzīves pakalpojumiem 160 eiro mēnesī.

Pēc 2024. gada 1. janvāra viņš joprojām varēs pieprasīt dzīvokļa pabalstu. Tikai par viņa rēķiniem pašvaldība maksās nevis 72,5 eiro, bet 102,5 eiro mēnesī.

Pieaugums ir manāms!

Vai tas nav biedējoši?

Lūdzot palīdzību pašvaldībai, dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam jābūt gatavam, ka Sociālā dienesta darbinieki rūpīgi vērtēs viņa materiālo stāvokli un pat ieradīsies viņa dzīvesvietā  uz pārbaudi.

– Dzīvē radās grūtības, tādēļ vērsos Rīgas pašvaldībā pēc dzīvokļa pabalsta, – sociālajos tīklos raksta rīdziniece Liāna. – Šodien no sociālā dienesta saņēmu ziņu, ka ir jāapseko mana māja. Vai tas ir pareizi?

Citi iedzīvotāji steidzās sievieti nomierināt un pat pārmeta viņai vēlmi saņemt palīdzību, neizpildot pat minimālās pašvaldības prasības.

– Esmu vairākas reizes sniegusi dokumentus sociālajā dienestā, lūdzot palīdzību. Katrreiz dienesta darbinieki ieradās pie manis uz pārbaudi, – stāsta Terēze. – Pārbaudīja istabu skaitu, ērtības, krāšņu esamību, ja mājā ir krāsns apkure un esmu lūgusi naudu malkas iegādei. Neviens neskatās tavā ledusskapī un arī neuzdod muļķīgus jautājumus.

– Ja pašvaldība piešķir atbalstu, tad viņiem ir tiesības zināt, kā tu to tērēsi un vai tev tas vispār ir vajadzīgs, komentē Ināra Tjarve.

Un Marija Ivanova uzskata, ka ikvienam pieaugušajam ir precīzi jāsaprot, kā darbojas palīdzības sistēma tiem, kam tas nepieciešams: „Vai jūs vienkārši gribējāt uzrakstīt iesniegumu un saņemt naudu bez jelkādas pārbaudes?”

Lielākā daļa iedzīvotāju bija vienisprātis, ka sociālo dienestu darbinieki ir pelnījuši lielāku cieņu, savukārt atbalsta saņēmējiem ar viņiem būtu jāsadarbojas atklāti.

Kam ir tiesības pieprasīt dzīvokļa pabalstu?

Pabalstu saņemšana Rīgā:

■ человек personai jābūt deklarētai pašvaldības teritorijā un viņai ir jādzīvo deklarētajā adresē;

■ ģimenes uzkrājumi bankas kontos nedrīkst pārsniegt 313 eiro pirmajai personai un 219 eiro katram nākamajam ģimenes loceklim;

■ ģimenē nedrīkst būt vairāk par vienu automašīnu (ja ģimenē ir bērni, tad ne vairāk par diviem motorizētiem transportlīdzekļiem);

■ personas īpašumā var būt zemes gabals, bet ne lielāks par pieciem hektāriem un neliels skaits saimniecības ēku; ja cilvēkam pieder cits apdzīvojams īpašums, teiksim, ziemas lauku māja, tad viņš pabalstus saņemt nevarēs;

■ personai jāatbilst arī vēl citām normatīvo aktu prasībām.

Numuru arhīvs: spied un lasi!