Ūdens un kanalizācija kļūst dārgāki

Jūnijā Rīgas iedzīvotājus gaida ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma sadārdzināšanās. Sabiedrisko pakalpojumu regulators ar nebūtiskām izmaiņām apstip­rināja uzņēmuma Rīgas ūdens iesniegto sadārdzinājuma plānu.

Pilsētas ūdens un kanalizācijas pakalpojuma piegādātājs 2017. gada oktobrī iesniedza apstiprināšanai jaunu tarifu plānu. Pirmajā iesniegtajā projektā SIA Rīgas ūdens bija paredzējis tarifa paaugstinājumu ūdenim 36,5%, bet kanalizācijai – 18,5% apmērā. Tika plānots, ka jaunās cenas stāsies spēkā ar 2018. gada 1. aprīli, bet Sabiedrisko pakalpojumu regulators ļoti nopietni skatīja iesniegto plānu un atrada tanī neatbilstības, kas ļāva atdot iesniegto plānu pārskatīšanai.

Rezultātā maksa par ūdeni Rīgā pieaugs par 35% un būs 0,85 eiro par vienu kubikmetru (plus PVN), bet maksa par kanalizāciju – par 14% jeb 0,74 eiro par vienu kubikmetru (plus PVN).

Atgādinām, ka patlaban galvaspilsētas iedzīvotāji par šiem pakalpojumiem maksā 0,63 eiro un 0,65 eiro.

No jūnija kopējā maksa par ūdensapgādes pakalpojumu būs 1,59 eiro par vienu kubikmetru (plus PVN), kas ir par 0,31 eiro vairāk nekā par vienu kubu maksājām līdz šim. Regulatora piekasīšanās rīdziniekus nepaglāba no tarifu pieauguma, tomēr pieaugums nav tik liels, kā vēlējās pakalpojuma piegādātājs.

Lai runā skaitļi:

■ Iepriekšējā tarifa darbības laikā Rīgas ūdens piegādātā pakalpojuma apjoms samazinājās par 7%, notekūdeņu apjoms – par 2%.

■ Ūdens zudumi maģistrālajos vados Rīgā samazinājās no 17% uz 12%. Šāds uzlabojums bija iespējams sakarā ar pakāpenisku ūdensvada nomaiņu.

■ Pēc Eiropas Komisijas datiem, vienai mājsaimniecībai par ūdensapgādes pakalpojumu vidēji ir jāmaksā 4% no kopējiem ienākumiem, bet Rīgā pat pie paaugstināta tarifa viena ģimene vidēji tērē tikai 1% līdz 1,6%, kas ir ievērojami mazāk nekā vidēji Eiropā – tāds ir uzņēmuma Rīgas ūdens viedoklis.